”Vauraus ei voita pankkeja kustannuksissa, vaan siinä, miten hyvin se toimii”

Logistiikka- ja tuotantoyrityksille hankekehitystä tekevä Megahub Development on hyödyntänyt Vaurauden yrityslainaa useita kertoja. Yritys hankkii ja kaavoittaa maa-alueita eri toimeksiantajille, valmistelee rakentamista rakennusluvan myöntämiseen saakka ja hankkii rahoitusta eri hankkeille. Sen asiakkaita ovat muun muassa isot rakennusliikkeet ja kiinteistörahastot. Yrityksellä on Suomen lisäksi toimintaa myös Virossa, Ruotsissa, Latviassa ja Liettuassa.

Megahub Developmentin yrittäjä Riku Siren kertoo saaneensa Vauraudelta rahoitusta kolme kertaa. Rahoituksen tarpeeseen ovat vaikuttaneet suhdannevaihtelut ja se, että yrityksen toimialalla asiat etenevät joskus hitaasti.

– Tietenkään lainaa ei tarvitsisi, jos olisi oikein vahva kassa. Sen pitäminen olisi tällä alalla kuitenkin typerää, koska silloin täytyisi makuuttaa tilillä satojatuhansia euroja, jotka kannattaa käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja hakea sitten tarvittaessa lainaa, Siren miettii.

Vauraus ymmärtää liiketoimintaasi

Siren kuuli Vauraudesta ensimmäisen kerran yrittäjätuttavaltaan. Hän kiinnostui yrityslainojen toimintaperiaatteesta ja otti yhteyttä. Vauraudelta Siren sai avukseen asiantuntijan, joka kertoi maanläheisesti ja selkeästi, mistä yrityslainassa on kyse. Siren sanoo suoraan, että jos vertaisi pelkkiä kustannuksia, ei Vauraus pärjäisi pankeille. Vaurauden yrityslainalla on kuitenkin muita etuja, joiden takia Siren on toistuvasti todennut sen olevan yritykselleen erinomainen rahoitusvaihtoehto.

– Korkoprosentti ei kaada hyvää hanketta. Tällä alalla on usein tärkeämpää, että asiat saadaan päätettyä nopeasti. Vauraus ei voita pankkeja kustannuksissa, vaan siinä, miten se toimii. Vauraudella keskitytään ymmärtämään liiketoimintaa, tutustutaan asiakkaan tilanteeseen ja kuunnellaan. He osaavat myös poimia heille toimitetuista papereista oleellisen tiedon. Tästä puuttuu täysin sellainen veivaaminen ja hyppyyttäminen, mitä pankeissa välillä tapahtuu, Siren toteaa ja kertoo kävelleensä kerran pankista ulos kesken neuvottelun. Vaurauden kanssa sille ei ole ollut tarvetta.

Megahub Developmentin kannalta Vaurauden rahoituksen suurin etu on se, että yritys on voinut jatkaa toimintaansa normaalisti. Mahdollisuus turvautua yrityslainaan on auttanut Sireniä myös siinä, ettei yhden hengen osakeyhtiöstä ole vastoin omaa toivetta tarvinnut kasvattaa nykyistä isompaa.

– Olen suositellut Vaurautta useille yrittäjätuttavilleni. Olen huomannut, että yrityslainasta on viime vuosina tullut varteenotettava vaihtoehto etenkin silloin, kun täytyy toimia nopeasti.


Yrityslainat ovat sopiva sijoitusluokka pörssiosakkeiden rinnalle

Sijoittajat kertovat usein haluavansa välttää riskejä, mutta heidän ratkaisunsa eivät silti välttämättä puhu samaa kieltä, toteaa Vaurauden Helsingin konttorinjohtaja Henri Pitkänen. Monella kaikki sijoitukset voivat olla kiinni pörssiosakkeissa, ja sijoittaja ajattelee hajauttaneensa, jos on sijoittanut eri pörssiyhtiöihin. Pitkänen suosittelee kuitenkin etsimään sijoitussalkkuunsa myös eri sijoitusluokkia ja pienentämään siten salkun riskejä.

– Jos sijoittaa pelkästään pörssiosakkeisiin, pitää munat samassa korissa, joka liikkuu ylös ja alas. On tärkeää hajauttaa sijoituksiaan myös eri sijoitusluokkiin, ja yrityslainoihin sijoittaminen on siinä hyvä vaihtoehto. Näin saadaan toisistaan riippumattomia sijoituskoreja, Pitkänen sanoo.

Moni asiakkaistamme sijoittaa yrityslainoihin paitsi kuukausittaisen kassavirran takia, myös siksi, että pystyy siten omalla sijoitustoiminnallaan tukemaan suomalaisia yrityksiä ja luomaan kasvua. Samalla rahat pysyvät tuottamassa, eivätkä makaa tilillä kärsimässä inflaatiosta.

Sijoittajamme arvostavat myös helppoutta, sillä Vaurauden yrityslainoihin sijoittaminen ei vaadi omaa aktiivisuutta. Suurin osa sijoittajistamme käyttää sijoitusautomaattia. Silloin sijoittaminen aloitetaan avaamalla sijoitustili ja laatimalla yhdessä asiantuntijamme kanssa sijoitussuunnitelma – muuta sen jälkeen ei vaadita. Sijoitusautomaatti hajauttaa sijoitukset tyypillisesti noin 20–30:een eri yritykseen. Automaatin Tuotto Plus -ominaisuus puolestaan sijoittaa kuukausittain maksetut lyhennykset ja korot uusiin lainakohteisiin. Tällöin sijoittajalle palautuva raha pysyy tuottamassa ja sijoittaja pääsee nauttimaan korkoa korolle -efektistä. Samalla salkkuun tulee koko ajan uusia lainoja, ja sen hajautus paranee entisestään.

Vauraus hallitsee riskejä neljällä tapaa

Sijoittaminen ei ole koskaan riskitöntä, ja yrityslainoihin sijoittamiseen liittyy luottotappion riski. Vauraus hallitsee luottotappioita neljällä eri tapaa. Luottoprosessimme on erittäin tarkka, ja ammattilaisemme käyvät huolellisesti läpi, kenelle rahaa lainataan. Lainoihin saatetaan vaatia vakuuksia tai takaajia, kuten henkilökohtaista takausta tai esimerkiksi kiinteistön tai kuljetuskaluston asettamista vakuudeksi. Yrityslainoja maksetaan takaisin kuukausittain, jolloin sijoittajan riski tappioihin laskee koko ajan. Lisäksi hallitsemme riskejä hajauttamalla: kun sijoitussalkussa on useita velallisia, ei yksi pääse vaikuttamaan kokonaisuuteen liiaksi.

– Jos vertaa pörssisijoittamista ja yrityslainoihin sijoittamista viiden vuoden ajalta, niin pörssi on heilunut ylös ja alas, kun taas meidän maksamamme korot ja luottotappiot ovat kuin viivaimella piirretty viiva, Pitkänen sanoo.

Viime vuonna Vauraus sai merkittävää tunnustusta, kun Euroopan investointirahasto (EIR) ryhtyi ankkurisijoittajaksemme instituutiorahastoomme. Ennen sijoituspäätöstään EIR teki taustatutkimusta yli vuoden ja kävi läpi kaikki myöntämämme lainat ja niiden takaisinmaksun toteutumisen. Selvitys vakuutti EIRin, joka alkaa sijoittaa Vaurauden kautta noin 30 miljoonaa euroa suomalaisiin yrityksiin.


Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vauraus Suomi Oyj
(2440326-9)

 

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Vauraus Suomi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4. klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urho Kekkosen katu 7 B, 00100 Helsinki.
Vauraus Suomi Oyj suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja yhtiö kehottaa painokkaasti osakkeenomistajiaan välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen. Tarkoituksena on, että kokouspaikalla olisi paikalla ainoastaan kokouksen avaaja, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Yhtiökokous järjestetään Suomen viranomaisten koronaviruspandemiaan liittyviä ohjeita sekä rajoituksia noudattaen.
Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä, mutta etäyhteyden välityksellä ei voi käyttää kysely-, äänestys- tai puheoikeutta. Etäyhteyden välityksellä kokousta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota olevan läsnä yhtiökokouksessa. Tarkemmat ohjeet valtakirjaedustajan ja etäyhteyden käyttämiseen löytyvät kutsun lopusta. Yhtiö pyrkii minimoimaan riskejä pitämällä kokouksen keston mahdollisimman lyhyenä. Kokouksessa ei ole kokoustarjoiluja eikä siellä jaeta kokousmateriaaleja.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista yhtiön taloudellisen tilanteen turvaamiseksi ja antamaan yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksia yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseksi.
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.400.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 % yhtiön osakekannasta valtuutuksen antamisen hetkellä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja optio-oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-ohjelmia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

15. Kokouksen päättäminen

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Osakkeenomistaja, joka aikoo esittää vastaehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, pyydetään toimittamaan vastaehdotuksensa yhtiön hallitukselle, sähköpostiosoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi 29.3.2021 klo 16.00 mennessä.
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja yhtiön toimitiloissa 29.3.2021 alkaen ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjoja voidaan pyytää osoitteella yhtiokokous@vauraus.fi. Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotuksissa ei esitetä muutoksia nykyisiin henkilövalintoihin eikä palkkioihin.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajien aikaisemmin antamat yleisvaltakirjat ovat edelleen voimassa.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 29.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja valtakirjan on oltava perillä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan, haluaako hän seurata yhtiökokousta videovälityksellä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi; tai
b) puhelimitse numeroon 020 33 22 33 (ma-pe klo 10-16)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien Vauraus Suomi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Valtakirjaedustajan käyttäminen

Osakkeenomistajien, jotka ovat aikaisemmin antaneet yleisvaltakirjan, ei tarvitse toimittaa valtakirjalomaketta.
Osakkeenomistajien, jotka eivät ole antaneet yleisvaltakirjaa aiemmin, on mahdollista valtuuttaa maksutta yhtiön tarjoama asiamies Fondia Oyj:stä tämän kutsun liitteenä (Liite 1) olevalla valtakirjalomakkeella. Osakkeenomistajalla on myös oikeus valtuuttaa jokin muu henkilö asiamiehekseen.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi 29.3.2021 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Valtakirjan toimittamisen yhteydessä osakkeenomistaja voi ilmoittaa halukkuudestaan seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä.

3. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä

Yhtiö tarjoaa kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajilleen mahdollisuuden seurata kokousta etäyhteyden välityksellä. Tarkemmat ohjeet etäyhteyden käyttämiseen lähetetään ilmoittautuneille osakkeenomistajille sähköpostitse ennen kokouksen alkamista. Osallistuminen etäyhteydellä tapahtuu osakkeenomistajan omalla riskillä. Etäyhteydellä osallistuva osakkeenomistaja ei voi käyttää puhe- tai äänioikeuttaan varsinaisen yhtiökokouksen aikana.

Helsingissä, 18.3.2021

VAURAUS SUOMI OYJ
Hallitus

Liite 1 Valtakirjamalli ja äänestysohjeet


Vauraus välitti 200 miljoonaa euroa suomalaisten yritysten hyväksi

Vauraus saavutti hienon merkkipaalun. Olemme välittäneet 200 miljoonaa euroa lainaa suomalaisten yritysten investointeihin, kasvuun ja työllistämiseen. Välittämämme raha on tullut 6 700 sijoittaja-asiakkaaltamme.

– Hienointa tässä kaikessa on se, että yksittäiset sijoittajat ovat päättäneet laittaa rahan poikimaan suomalaiseen pk-kenttään. Viime vuodelta on jäänyt mieleen erityisesti muutama sellainen tapaus, joista tulee hyvä mieli koko Suomen puolesta, Vaurauden toimitusjohtaja Elisa Saarinen sanoo.

Yksi tällainen on pirkanmaalainen konepajayritys, jonka yrityskaupat eivät olisi onnistuneet ilman Vaurautta. Yrittäjä ei saanut pankilta lainaa, joten Vauraus mahdollisti yrityskaupan 1,2 miljoonan euron osuudella. Lopulta yrittäjä maksoi lainansa pois yhdeksässä kuukaudessa.

Sijoittajat saavat Vauraudelta hyviä tuottoja, ja siksi myös Euroopan Investointirahasto on ryhtynyt ankkurisijoittajaksi Vaurauden yrityslainarahastoon. Sijoittajien saamat tuotot ovat keskimäärin 6–8 prosenttia.

Vauraudella on iso merkitys myös yhteiskunnallisesti. Monessa tilanteessa rahoitus ei olisi järjestynyt ilman meitä, ja moni innovaatio ja työpaikka olisi jäänyt syntymättä. Vauraus rahoittaakin usein projekteja, jotka eivät muuten saisi rahoitusta perinteisiltä rahoittajilta, kuten pankeilta.

Lainabisnes elpyy hiljalleen

Kulunut vuosi oli Vauraudellekin vaikea. Keväällä lainapuoli hiljeni lähes täysin, ja se alkoi kunnolla elpyä vasta loppuvuodesta. On toki ymmärrettävää, ettei lainaa haeta, jos yrityksillä ei ole minkäänlaista näkymää tulevaisuudesta. Yllättäen olemassa oleviin lainoihin lyhennysvapaita haki kuitenkin todella harva.

Vaikka viime vuonna tapahtuma-, matkailu- ja ravintola-alan asiakkaat loistivat poissaolollaan, vetää jokaisessa suhdanteessa jokin bisnes. Alkanut vuosi näyttää tässä vaiheessa hyvältä, ja useiden yritysten näkymä on muuttunut viime vuotta positiivisemmaksi.

– Uskon, että jatkossakin yritykset investoivat ja luovat uutta. Lainaa tarvitaan edelleen liiketoiminnan kasvuun ja uuden kehittämiseen, Saarinen sanoo.

Pohjoismaiden suurin

Vauraus työskentelee verrattain uudella toimialalla. Koska olemme alan edelläkävijä ja Pohjoismaiden suurin toimija välitetyissä lainoissa, valmiita vastauksia ei ole, vaan asioista on otettava itse selvää.

– Olen todella ylpeä siitä, että Vauraus on kasvanut alan suurimmaksi toimijaksi, Saarinen sanoo.

Etsitkö rahoitusta? Täytä lainahakemus ja olemme sinuun yhteydessä. Vai haluatko hyvää tuottoa sijoituksillesi? Aloita sijoittaminen helposti!


European backing for Finnish crowdlending platform Vauraus

Vauraus becomes first Finnish crowdlending platform to receive backing from European Investment Fund (EIF) with €27.5 million cornerstone investment in its new SME Loan Fund.
EIF investment is made possible under European Fund for Strategic Investments (EFSI), main pillar of the Investment Plan for Europe.
Vauraus expects to support at least 150 Finnish SMEs when the fund reaches its full size, and will expand its lending activities to medium-sized companies as well.

Vauraus becomes the first Finnish crowdlending platform to be supported by the EIF under EFSI Private Credit Tailored for SME programme, with a cornerstone investment in Vauraus’ new SME Loan Fund I Ky. The EIF-participation in the fund, made possible by backing from the Investment Plan for Europe of the European Commission, is expected to attract further, private, investment to the fund, helping it to reach a target size of at least €60 million.

At final close, Vauraus will be able to support at least 150 Finnish SMEs with loans from its SME Loan Fund, thus making available much needed financing in a time when, due to the Covid-19 pandemic, access to finance is particularly difficult. Specifically, Vauraus targets small enterprises that are currently not served by microfinance providers and underserved by banks, given small ticket sizes, or lack of collateral.

Vauraus’ new SME Loan Fund I Ky will offer Finnish small and medium-sized businesses market-based and tailor-made funding solutions, speedy deployment and flexible approach. It will also help to strengthen the alternative private credit market in Finland, which is still lagging behind compared to some other EU economies.

Thanks to the backing of the EIF and additional funds available for investment via the Fund, Vauraus will also be able to scale up its activities by awarding also slightly larger loans, compared to current average financing size. Vauraus’ close contact with the market, mainly thanks to its network of agents with good regional knowledge and access to local SMEs, will make sure that SMEs all over Finland can be properly served.

“This is a historical milestone for Vauraus and states the quality of the efforts made by the whole team for several years. EIF, together with the fund’s other institutional investors creates a major impact on the market by making the large volumes available for Finnish SMEs. This will create growth, employment and increase the activity in the businesses. As Vauraus serves the businesses nationwide, it will profit all the geographical areas.” states Elisa Saarinen, CEO of Vauraus Suomi Oyj.

“The EIF has been a key partner in financing SMEs for quite some years now,” stated Alain Godard, Chief Executive of the EIF. “In the ongoing situation, we reaffirm our commitment to these businesses and our financial intermediaries by making sure they can count on our support to weather the crisis.”

Executive Vice-President for an Economy that Works for People, Valdis Dombrovskis, said: “I am glad that with support from the Investment Plan for Europe, Finnish crowdlending platform Vauraus will be able to extend its lending activities to even more Finnish SMEs which operate in a difficult fundraising environment given the ongoing crisis. We need to help SMEs, and regional lenders with their knowledge of specific financing needs are key in this process.”

Background information:

The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank Group. Its central mission is to support Europe’s micro, small and medium-sized businesses (SMEs) by helping them to access finance. EIF designs and develops venture and growth capital, guarantees and microfinance instruments which specifically target this market segment. In this role, EIF fosters EU objectives in support of innovation, research and development, entrepreneurship, growth, and employment.

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) is the main pillar of the Investment Plan for Europe. It provides first loss guarantees enabling the EIB Group to invest in riskier projects. The projects and agreements approved for financing under EFSI have so far mobilised €535.4 billion in investment, benefitting over 1.4 million SMEs.

Vauraus Vauraus AIFM Oy (the fund manager) is a fully owned subsidiary of Vauraus Suomi Oyj, a Finnish marketplace lender specialised in SMEs. Vauraus is a Finnish public limited liability company set-up in 2011 as a crowdlending platform focused on Finnish SMEs. So far, it has intermediated a total of €193m in financing between c. 1,000 borrowers and c. 6,000 investors. Since 2016, the Platform issued c. €150m loans.

Press contacts:

EIB Group: Tim Smit, tel.: +352 691 28 64 23, t.smit@eib.org

Website: www.eib.org/press – Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

European Commission: Flora Matthaes, tel.: +32 460 755148, flora.matthaes@ec.europa.eu

Vauraus Suomi Oyj: Elisa Saarinen, CEO, tel.: +358 44 976 9864, elisa.saarinen@vauraus.fi