Säännöllistä kassavirtaa joka kuukausi

Vaurauden alustarahoitetuilla yrityslainoilla on monta kiistatonta etua sijoittajan kannalta. Säännöllinen, pörssimarkkinasta riippumaton ennakoitava kuukausituotto on niistä yksi. Toinen on se, että korkoa maksetaan lainan alkuperäiselle pääomalle aivan koko laina-ajan. Yrityslainoissa suositaan pidemmän aikavälin sijoituksia, jolloin korkotuotto sijoitetulle pääomalle kasvaa merkittäväksi jo noin laina-ajan puolivälin vaiheilla. Palautuvan rahan automaattinen uudelleensijoittaminen itse määrittelemiesi suositushajautuksen periaatteiden mukaisesti tekee korkotuotolle hyvää!

Pääoma ja korkotuotto

* Huom. Viitteellinen esimerkki, jossa oletuksena lainojen erääntyminen samaan aikaan. Uudelleensijoitusten pääoma on kiinnitetty koko laina-ajan.

Korkoa korolle automaattisella uudelleensijoittamisella

Automaattista uudelleensijoittamista käyttämällä tuottosi – eli tilillesi palautuva pääoma ja korko – siirtyvät uudelleensijoituksina luomaan korkoa korolle. Automaattinen uudelleensijoittaminen on myös tehokas tapa varmistaa, että rahasi sijoitetaan suositushajautuksen periaatteiden mukaisesti kriteeriesi mukaisiin lainoihin heti kun sellaisia aukeaa alustallemme. Huomaa, että palautuneen pääoman ja tuoton uudelleensijoittaminen yrityslainoihin vaikuttaa luonnollisesti sijoituksesi kokonaisaikaan, koska uudelleensijoitusten pääoma on kiinnitettynä kyseisiin yrityslainoihin koko laina-ajan.

Aika tekee sijoituksen
tuotolle hyvää

Sijoittaminen Vaurauden alustalleen valitsemiin yrityslainoihin ei ole nopeiden pikavoittojen metsästäjiä varten. Nykyisessäkin markkinatilanteessa se tarjoaa hötkyilemättömälle sijoittajalle mahdollisuuden nauttia tasaisesta ja ennakoitavasta tuotosta, joka ei poukkoile pörssikurssien mukaan. Järkevällä hajautuksella riski pienenee ja automaattisella uudelleensijoittamisella raha poikii lisää rahaa – eli korkoa syntyy korolle. Olemme Vauraudessa asettaneet realistiseksi tuottotavoitteeksi viiden vuoden sijoitukselle 6–8% vuotuista korkoa. Aika on rahaa – ja parhaimmillaan se tekee sitä.

Hajauta ja hallitse riskit

Hajautus pienentää riskiä merkittävästi

Tehokkain tapa hallita ja rajata riskiä on hajauttaa lainat. Me suosimme lähtökohtaisesti hajauttamista vähintään 20:een eri yrityslainaan. On hyvä muistaa, että vaikka kaikessa yritystoiminnassa on riskinsä, vain 1 – 2% lainoista jää lopulta maksamatta. Velkojen hoitaminen on tässä maassa kunnia-asia

Näin riski pienenee ja tuotto kasvaa

Alussa sijoitus
20 lainaan

Tuottojen automaattinen uudelleensijoittaminen on hajauttanut sijoituksesi 100:aan lainaan

Vauraus lukujen valossa

Historia on aina historiaa mutta se antaa osviittaa siitä miten vuonna 2013 toimintansa aloittanut Vauraus on toiminut lukujen valossa. Vuosien varrella alan johtavan toimijan välitettyjen lainojen määrä on kasvanut yli 268 miljoonaan, kotiutettua sijoituspääomaa on yli 170 miljoonaa, korkotuottoa yli 34 miljoonaa – ja luottotappiot ovat jääneet alle 1,6 %:iin.

Alla muutama sijoittajaa kiinnostava luku nykyisen luottopolitiikan aikaisista tuloksistamme (3/16 – 12/22):

Lainoja välitetty: 226 Meur (770 kpl)
Yritysten sijoittajalle maksama keskikorko: 8,8 % p.a.
Keskimaturiteetti: 31 kk
Lainan keskikoko: 0,29 Meur
Maksettuja korkoja: 27 Meur
Luottotappiot: 3,4 Meur (1,5 %)
Tuottotavoite 5 vuoden jaksolle on 6-8 % p.a.

Kumppanuus

Vauraus on luotu mahdollistamaan edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen haastavassa rahoitusympäristössä. Se vaatii paljon niin omalta kuin kumppaniemme osaamiselta. Olemme johdonmukaisesti panostaneet laadukkaiden prosessien ja toimintamallien lisäksi kumppanuuksiimme. Sen ansiosta olemme tänä päivänä Euroopan mittakaavassa merkittävä toimija alustarahoitetuissa yrityslainoissa. Tuoreimpana todisteena siitä on hiljattain yhteistyöstä kanssamme päättänyt Euroopan Investointirahasto (EIF). Kumppanuus tekee hyvää!