Vår historia

Vauraus grundades för att möta behovet av alternativ finansiering för små och medelstora företag. Samtidigt stöder denna verksamhet tillväxten hos företegen. Samtidigt möjliggör vi ett transparent investeringsalternativ med stabil avkastning som inte korrelerar med aktiemarknaden.

Vauraus har sedan 2013 förmedlat gräsrotsfinansierade (peer to business) företagslån i Finland. Vi är den ledande aktören inom branschen med över 200 miljoner euro förmedlade lån till mer än tusen företag. Vår mission är att stöda entreprenörskap och tillväxt för små och medelstora företag.

Letar du efter en stabil avkastning?

Investera i finländska små och medelstora företag. Du får en stabil månatlig ränteavkastning på din investering. Samtidigt stöder du lokalt entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

Tre skäl att investera via Vauraus

Placera i företagslån för att diversifiera din portfölj och samtidigt sprida risken mellan flera olika tillgångar. Välj mellan lånekategorier, risknivåer och förväntad avkastning så att det passar in i din portfölj.

Stöd inhemskt entreprenörskap och var med om att skapa välfärd i samhället både lokalt och nationellt. Genom att placera i finska företagslån möjliggör du nya investeringar, högre sysselsättningsgrad och projekt som annars inte skulle kunna genomföras.

Du stabiliserar din portföljs totala avkastning genom att placera en del av den i våra låne-instrument som inte korrelerar med aktiemarknaden. Genom att återinvestera din månatliga avkastning automatiskt i nya lån med Tuotto+ tjänsten, får du måntalig ränta på ränta -effekt enkelt och effektivt.

Börja investera idag

1REGISTRERA DIG

det är kostandsfritt att bekanta sig med de aktuella öppna lånen och tidigare finansierade projekt

2PLACERA

i enskilda lån eller diversifiera enligt din investeringsplan

3RÄNTA PÅ RÄNTA

med vår automatiserade investeringstjänst som återinvesterar dina ackumulerade ränteintäkter och amorteringar i nya lån

4ÖVERFÖR

en del eller allt till ditt konto, månadsvis om du vill

Lånade pengar ökar tillväxten

Bestäm lånevillkoren själv

Lånebelopp mellan 100 000 € och 8 000 000 €.

Största inom branschen

Över 1000 beviljade lån och över 180 000 000 € i lånekapital på marknaden.

Snabb och säker

Presentera ditt lånebehov så löser vi det tillförlitligt och enkelt.

Återbetalningsmetod

Du väljer återbetalningsperiod för ditt lån.

Hur ansöker du om ett lån

Ett snabbt, säkert och enkelt sätt att ansöka om ett lån.

1IDENTIFIERING

Du måste ha rätt att underteckna för det företag som ansöker om lån.

2INFORMATION OM LÅNET

Fyll i informationen om ansökta lån: lånebelopp, ränta, återbetalningsperiod och syfte med lånet. Du får en beräkning av alla låneutgifter. Den slutliga räntan avgörs efter att vi har verifierat ditt företags kreditbetyg och har analyserat projektets kreditvärdighet.

3SAMMANFATTNING OCH INLOGGNINGSUPPGIFTER

Du får en sammanfattning av din låneansökan till din e-post. Samtidigt skickas också inloggningsuppgifterna samt instruktioner om hur du använder tjänsten.

4KREDITPROCESS

Vi behöver en detaljerad beskrivning av det projekt för vilket du ansöker om lån samt information om företagets kreditvärdighet. Ju mer information du bidrar med, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. Vi behöver alla de begärda bilagorna. Utöver vår egen kreditprocess kontrollerar vi lånesökandes identitets- och kreditinformation från Suomen Asiakastieto Oy:s databas för företagsinformation.

5LÅNANSÖKNING PÅ MARKNADSPLATSEN

Efter att kreditprocessen har godkänt låneansökan, kommer lånet att publiceras på vår marknadsplats. Ansökan kommer att gälla i 60 dagar, under vilken tid investerare kan investera i lånet. Du kan kontrollera statusen för ditt lån genom att logga in på vår tjänst. När lånet är finansierat kommer vi att kontakta dig och då kommer du att kunna överföra pengarna.

6FÅ PENGARNA PÅ KONTOT

Du kan lyfta lånet när din ansökan har fått minst 25 % av det önskade lånebelopp inom den 60-dagars ansökningsperioden. Därefter har du sju dagar tid att godkänna lånet och bekräfta låneavtalet med din elektroniska signatur via ditt e-bankkonto. När du har accepterat lånet får du pengarna (minus startavgiften) på ditt bankkonto inom två bankdagar. Om du inte accepterar eller avvisar lånet inom sju dagar, kommer låneansökan och de reserverade investeringsfonderna att upphöra.