Usein kysyttyä

Onko Vauraus Suomen kautta sijoittaminen turvallista?

Sijoittajan varat ovat erillisellä asiakasvaratilillä, joka on tarkoitettu ainoastaan Vaurauden-palvelun varojen hallinnointiin. Asiakasvaratilin tarkoitus on erottaa asiakasvaratilillä olevat varat ja tilitapahtumat asiakasvaratiliä hallinnoivan Vauraus Suomi Oyj:n muusta varallisuudesta (estää varojen sekoittuminen) siten, ettei tilillä olevia varoja esim. maksukyvyttömyystilanteessa pidettäisi tilinomistajan konkurssipesään kuuluvana. Näin ollen, konkurssitilanteessa ei Vauraus Suomi Oyj:n velkojilla olisi mitään oikeutta asiakasvaratilillä oleviin asiakasvaroihin.

Vauraus Suomi Oyj pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään sijoittajan riskejä palvelussaan. Jokaisen lainanhakijan henkilöllisyys varmennetaan pankkitunnistautumisella. Lisäksi tarkistamme kaikkien lainanhakijoiden luottotiedot yhteistyössä Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa. Erääntyneet saatavat annamme perintätoimiston hoidettavaksi.

Kenen kanssa sijoitussopimus ja lainasopimus tehdään?

Velkasuhde on sijoittajan ja lainanottajan välinen. Sijoittaja allekirjoittaa Vauraus Suomi Oyj:n kanssa sijoitussopimuksen, jonka perusteella sijoittaja valtuuttaa Vauraus Suomi Oyj:n allekirjoittamaan puolestaan lainasopimukset lainanottajien kanssa. Lainanottaja allekirjoittaa lainasopimuksen Vauraus Suomi Oyj:n kanssa, joka edustaa sijoittajaa sijoitussopimuksen perusteella. Sijoittajan henkilöllisyys ei koskaan tule lainanottajan tietoon.

Mikä on Tuotto+ -palvelu?

Tuotto+ -palvelu sijoittaa automaattisesti palautuvat pääoman lyhennykset ja koron uudelleen. Tuotto+ -sivulla määrität ensisijaisen sijoitusalueen, omalle tilille jätettävä osuuden, hajautuksen, laina-ajan, minimiluottoluokituksen ja minimikoron. Tuotto+ -palvelu hajauttaa sijoituksen automaattisesti. Tuotto+ -palvelun avulla saat pääomalle tehokkaasti korkoa korolle.

Miten sijoitussuunnitelma toimii?

Tehdessäsi sijoitussuunnitelman, määrität sijoituksellesi ensisijaisen sijoitusalueen, sijoituksesi määrän, sijoituksesi hajautuksen, maksimi laina-ajan, minimi luottoluokituksen ja minimikoron. Sijoitussuunnitelma etsii automaattisesti määrittelemiesi kriteerien mukaisia lainoja ja sijoittaa niihin.

Voinko sijoittaa yksittäiseen lainaan?

Vaurauden-palvelussa voit sijoittaa suoraan yksittäisten yritysten lainahakemuksiin. Avoimet lainat sivulta voit valita itseäsi kiinnostavan lainan, johon haluat sijoittaa. Korkoprosentin, takaisinmaksuajan ja lainatyypin lisäksi voit tehdä päätöksesi lainanhakijan antamien tarkempien tietojen perusteella.

Miten toteutunut vuosituotto lasketaan?

Toteutunut vuosituotto lasketaan sijoittajan kaikista sijoituksista sisäisen koron (Internal Rate of Return) menetelmällä huomioiden kaikki kulut ja luottotappiot. Laskentatapa on sama kuin todellisen vuosikoron laskenta lainanottajalle.

Miten Vaurauden-palvelussa olevia sijoituksia verotetaan?

Sijoittajan verovelvollisuus alkaa, kun korko kirjataan sijoittajan asiakasvaratilille. Rahansiirto sijoittajan asiakasvaratililtä sijoittajan omalle pankkitilille tai uuteen sijoituskohteeseen ei enää aiheuta veroseuraamuksia. Vaurauden kautta sijoitettujen lainojen korko on Suomessa yleisesti verovelvolliselle yksityishenkilölle veronalaista pääomatuloa. Pääomatulosta peritään tuloveroa 30 prosenttia. Siltä osin kuin yksityishenkilön vuoden aikana saaman verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia.

Osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt maksavat veronalaisista korkotuloistaan veroa 20 prosenttia. Verovuosi määräytyy osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön tilikauden päättymisajankohdan perusteella (esim. osakeyhtiön tilikauden 1.10.2016–30.9.2017 aikana saamat veronalaiset korkotulot verotetaan verovuoden 2017 tulona). Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettua yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille korkotulo voi olla myös kokonaan verovapaata tuloa.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön saamat korkotulot jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi sen mukaan, mitä yhtiömiehet ovat yhtiösopimuksessa tai muutoin sopineet tulon jakamisesta. Yhtiömiehinä toimivien luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saama elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo-osuus jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi sen perusteella, mikä on ollut kunkin yhtiömiehen osuus avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön nettovarallisuudesta.

Edellä olevissa ohjeissa on kuvattu esimerkinomaisesti joitakin yleisimpiä tilanteita, eivätkä ohjeet sovellu sellaisenaan yksittäisiin tilanteisiin. Yksityishenkilöt ja yhteisöt vastaavat itse korkotulojensa ilmoittamisesta Verohallinnolle sekä verojen maksusta. Vauraus toimittaa sijoittajan asiakasvaratilille maksettavasta korosta ennakonpidätyksen Verottajalle. Verohallinnolle tilitettävä ennakonpidätys on tällä hetkellä määrältään 30 %. Ennakonpidätys toimitetaan pyöristämällä laskettu määrä lähimpään senttiin. Asiakasvaratilille kirjattavat korot ovat yksityishenkilön veronalaista pääomatuloa. Ennakonpidätys luetaan yksityishenkilön sen verovuoden verojen hyväksi, jona ennakonpidätys on toimitettu. Ennakonpidätys tarkoittaa siten käytännössä, että Vauraus Suomi Oyj suorittaa koroista maksettavan veron ennakkoon yksityishenkilön puolesta. Vauraus ei maksa korkoa ennakonpidätykselle.

Lisäksi Vauraus Suomi Oyj antaa Verohallinnolle vuosittain vuosi-ilmoituksen yksityishenkilölle suoritetuista koroista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoituksella annetut korkoja ja ennakonpidätyksiä koskevat tiedot näkyvät valmiina yksityishenkilön esitäytetyllä veroilmoituksella. Yksityishenkilön tulee tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen tietojen oikeellisuus sekä ilmoittaa puuttuvat ja virheelliset tiedot Verohallinnolle. Vauraus Suomi Oyj ei vastaa esitäytetyn veroilmoituksen tietojen oikeellisuudesta.

Mitä tapahtuu jos lainanottaja ei maksa takaisin lainaansa?

Erääntyvät saatavat annamme perintätoimiston hoidettavaksi. Jos lainaajalta jää kolme (3) lyhennystä maksamatta, niin annamme koko lainasumman perittäväksi.

Missä tilanteissa luottotappioksi luetusta lainasta voi saada suorituksia vielä myöhemmin?

Luottotappiokirjauksen jälkeen tulevat suoritukset ovat mahdollisia esimerkiksi tilanteissa, joissa konkurssiin menneen yrityksen takaajalta saadaan perittyä suorituksia tai konkurssipesä saa pitkään kestäneiden realisointien tai takaisinsaantikanteiden kautta pesään jaettavia varoja. Myös varattomaksi todetulta yksityishenkilöltä tai takaajalta on mahdollista saada myöhemmin perittyä uusia suorituksia, mikäli heidän taloudellinen tilanteensa paranee ajan myötä.

Milloin laina luetaan luottotappioksi?

Laina luetaan luottotappioksi kun
– konkurssi raukeaa varojen puutteeseen tai pesänhoitajalta saadaan todistus, ettei konkurssipesältä ole odotettavissa jako-osuutta
– velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi
– velallisella todetaan olevan huomattavan pitkä maksuhäiriölista eikä perintätoimisto suosita haastamista vaan luottotappiokirjausta. Saatava jää tällöin passiiviperintään perintätoimistolle.

Mitä tapahtuu jos Vauraus Suomi Oyj lopettaa toimintansa?

Tällaisessa tilanteessa Vauraus Suomi Oyj sitoutuu hoitamaan lainojen maksuerien tilitykset sijoittajille lainanottajien lyhennysten mukaisesti.

Voiko ulkomailta sijoittaa Vaurauden-palvelun kautta?

Yksityishenkilö voi sijoittaa lähtökohtaisesti kaikista EU-alueen maista edellyttäen, että tunnistautuminen tehdään suomalaisen pankin pankkitunnistautumisen avulla. Myös yritys/yhteisö voi lähtökohtaisesti sijoittaa edellyttäen, että se on rekisteröity Suomessa ja sen edustaja tunnistetaan suomalaisen pankin pankkitunnistautumisen avulla.

Mikä on pankkitunnistautuminen?

Pankkitunnistautuminen on pankkien tunnistautumispalvelu verkossa. Allekirjoitamme kaikki sopimukset pankkien henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Mitkä ovat lainaamisen kriteerit?

Yrityslainaa voi hakea Yritys tai yhteisö:

– joka on Suomessa rekisteröity
– jolla on riittävä takaisinmaksukyky

Liitteeksi tarvitset viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen, kirjanpitoajot kuluvalta tilikaudelta, tiliotteet yhtiön maksuliikennetililtä, kuvauksen rahoitushankkeesta sekä hallituksen kokouksen päätöksen lainan hakemisesta. Lainahakemuksen voi tehdä yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö Vaurauden verkkosivulla.

Kuinka paljon voin lainata?

Lainaa voi hakea 100 000 eurosta ylöspäin. Yläraja määräytyy maksukyvyn mukaan.

Miten maksan lainani takaisin?

Takaisinmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, jona lainanottaja on allekirjoittanut lainasopimuksen. Saat lisäksi sähköpostiisi kuukausittain muistutuksena maksuerän maksutiedot, jonka perusteella maksat lainan lyhennyksen ja koron Vauraus Suomi Oyj:n ylläpitämälle asiakasvaratilille. Löydät maksutiedot myös takaisinmaksusuunnitelmasta ja olet velvollinen noudattamaan sitä, vaikka kuukausittainen muistutus ei tulisikaan sähköpostiisi.

Voiko lainan maksaa takaisin ennenaikaisesti?

Lainanottajalla on oikeus maksaa useampia maksueriä kerralla tai yksittäin erillisillä tilisiirroilla. Jos lainanottaja haluaa maksaa koko lainan kerralla pois, niin hänen tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Koska raha siirtyy lainanottajan tilille?

Kun laina on kerätty markkinapaikalla täyteen, laina prosessoidaan siirtovalmiiksi. Sen jälkeen lainasumma on asiakkaan tilillä kahden pankkipäivän kuluessa, jos rahaliikenne pankeissa toimii normaalisti.

 

 

    Vauraus Suomi Oyj on joukkorahoitusyhtiö, jolla on maksulaitostoimilupa. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

    Privacy Preference Center