Vauraus palvelee entistä laajempaa asiakaskuntaa. Entuudestaan tuttujen laina- ja sijoituspalveluiden rinnalla viime vuoden lopulla käynnistynyt laskurahoituspalvelu tehostaa yritysten kassavirtaa ja minimoi luottotappioriskit. Palvelun käyttö ei edellytä Vaurauden aikaisempaa asiakkuutta eikä siihen liity kuukausi- tai vuosimaksuja.

Laskurahoituspalvelu toimii käytännössä niin, että asiakas siirtää myyntilaskunsa Vauraudelle. Vauraus rahoittaa ostokelpoiset laskut, mutta reskontran hallinta ja laskujen perintä siirtyy kaikkien laskujen osalta Vauraudelle siitä riippumatta onko lasku rahoitettu vai ei. Vauraus voi ostaa myös ulkomaalaisia laskuja.

Laskurahoitus soveltuu useimmille yrityksille

Vaurauden liiketoimintajohtaja Jari Murtoperän mukaan laskurahoitus sopii mainiosti yrityksille, jotka myyvät toisille yrityksille palveluja tai tuotteita. Kysymyksessä on yritysrahoitus, jossa osapuolena ei voi olla kuluttaja. Palvelu sopii erinomaisesti myös yrityksille, joilla on käytössä pitkät maksuehdot.

– ”Rahoituspalvelu sopii hyvin myös kasvuyhtiöille, joilla on jo olemassa olevaa asiakaskuntaa. Arvioimme luottoriskin asiakkaiden, emme yhtiön, perusteella. Asiakkuuden edellytyksenä on vähintään yksi tilinpäätös.”

Rahoituspalvelu sopii hyvin myös kasvuyhtiöille, joilla on jo olemassa olevaa asiakaskuntaa.

Mitä etuja Vaurauden laskurahoituspalvelu tarjoaa asiakkaille? Miten palvelu eroaa markkinoilla tällä hetkellä tarjottavista laskurahoituspalveluista?

– ”Vaurauden laskurahoituspalvelu on nähdäkseni laajempi kuin valtaosa markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevista vastaavista palveluista. Eroamme pääosasta kilpailijoitamme siinä, että asiakas saa siirrettyä luottotappioriskin meille, ja me maksamme laskun summan asiakkaalle heti. Toinen merkittävä asiakashyöty on, että me rahoitamme koko laskun – emme vain osaa siitä”, Jari Murtoperä toteaa.

Luottotappioriski rahoitettujen laskujen osalta siirtyy Vauraudelle, ja asiakas saa tililleen heti koko laskun summan, ei vain osaa siitä.

Ota käyttöön vaivaton laskurahoituspalvelu ja keskity yrityksesi ydinliiketoimintaan

Kun myyt laskusi Vauraudelle

  • siirrät luottotappioriskin ja saat rahat heti
  • optimoit kassavirtasi, ja samalla voit tarjota asiakkaillesi pidempiä maksuaikoja ja lisätä myyntiäsi
  • Vauraus hoitaa kaikkien laskujen valvonnan ja perinnän ilman lisäkustannuksia, myös silloin kun jotain laskua ei voi rahoittaa
  • voit tasoittaa kassavirran kausivaihteluita
  • voit myydä Vauraudelle myös ulkomaalaiset laskut
  • hinnoittelu on läpinäkyvää: saat heti koko laskun summan vähennettynä vain rahoitusprovisiolla ilman piilokuluja
Asiakkaita voi auttaa parhaimmin tarjoamalla ajantasaisia palveluja

Jari Murtoperä korostaa jatkuvan kehityksen merkitystä asiakkuuksien perustana. Vauraus tutkii nykyisten ja uusien palveluiden kehitysmahdollisuuksia auttaakseen entistä laajempaa asiakaskuntaa.

– ”Yritysten toimintaympäristön muuttuessa totutut menettelytavat eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla jos niitä ei kehitetä. Me Vauraudella haluamme tarjota ajantasaisia ja kilpailukykyisiä palveluita, jotka ovat hyödyksi entistä laajemmalle asiakaskunnalle olipa kysymyksessä sitten nykyiset tai uudet asiakkaat. Siksi kehitämme jatkuvasti sekä nykyisiä palveluita että myös uusia mahdollisuuksia pk-yrityskenttää auttaaksemme.”

Laskurahoituspalvelun tarjoajana toimii Vauraus Suomi Oyj:n omistama tytäryhtiö Vauraus Rahoitus Oy. Tutustu Vaurauden laskurahoituspalveluun