Vaasaan Sisäsataman Terassin yhteyteen avataan kuluvan kesän loppupuolella Saunaravintola Meri. Ravintolan ja terassin nykyiset tilat kattavat yhdessä yli 1000 asiakaspaikkaa ollen koko länsirannikon suurin terassikokonaisuus. Kun toteuttajana on nuori voimakkaasti kasvava yritys, kohteena mittava investointi ja taustalla nopeasti kasvavat kustannukset, hankkeen rahoituksessa tarvitaan kumppani jolta löytyy luottamusta ja nopeaa reagointia.

Sisäsataman Terassi Oy on vuonna 2018 perustettu yritys, joka harjoittaa kesäravintolatoimintaa Vaasan keskustassa sisäsataman rannassa. Muutamassa vuodessa yritys on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa keskeisenä osana Vaasan kesäravintolatarjonnassa laadukkaan ruokansa ja hyvän sijaintinsa ansiosta.

Länsirannikon suurin terassikokonaisuus

Vaurauden myöntämällä rahoituksella voitiin toteuttaa rakennusprojekti, jonka lopputuloksena valmistuu loppukesästä uusi Saunaravintola Meri. Ravintola Mereen tulee 200 ravintolapaikkaa, 500 terassipaikkaa ja 100 saunapaikkaa. Vastaavan tyyppinen ravintola Suomessa on Löyly Helsinki, jossa on 150 ravintolapaikkaa, 300 terassipaikkaa ja 96 saunapaikkaa. Saunaravintola on 2016 järjestetyn suunnittelu -ja laatukilpailun voittaja ja Sisäsataman terassi osti oikeudet hankkeeseen 2020.

Saunaravintola Meren ja Sisäsataman terassin nykyiset tilat kattavat yhdessä yli 1000 asiakaspaikkaa ollen koko länsirannikon suurin terassikokonaisuus. Meren ravintolapaikat ovat käytössä vuoden ympäri, jolloin yrityksen toiminnasta tulee investoinnin myötä ympärivuotista. Ravintola- ja terassitoiminnan lisäksi yrityksen tuleviin liiketoimiin kuuluvat sauna- ja wellness-palvelut sekä kalustovuokraus (hiihto, fatbike jne.).

Toiminta laajenee ja monipuolistuu

Yrityksen pääomistaja on monessa eri yrityksessä kehittäjänä ja osakkaana toiminut sarjayrittäjä Tommi Mäki, joka omistaa yrityksestä 66 %. Kaikkiaan yhtiöllä on 4 osakasta. Yrityksen yhteistyökumppaneihin ja avaintiimiin kuuluu mm. Hans Välimäki, joka vastaa Saunaravintola Meri ravintolan konseptista.

“Nopeus, joustavuus, reagointikyky olivat todella valttia tässä tapauksessa. Siksi Vaurauden kumppanuus on ollut meille tosi iso juttu”, Tommi Mäki kertoo.
Kuva: Tommi Mäki

– ”2018 perustettu Sisäsataman Terassi Oy oli ensimmäinen kohteemme. Sen jälkeen toimintaa on kehitetty ja laajennettu. Teemme jakelutoimintaa erilaisissa tapahtumissa ja korona-aikana aloitimme sähköpotkulautojen vuokraustoiminnan. Yrityksellämme on tällä hetkellä Pohjanmaalaisissa maakunnissa 2000 mobiilisovelluksen kautta vuokrattavaa sähköpotkulautaa. Vaasan Hietasaaren kauniisiin maisemiin avattiin tänä keväänä Beach Club, jossa on vesipuistotoimintaa, suppailua ja kesäravintola”, Tommi Mäki kertoo.

Yrityksen historia ja rahoittajan tarjoamat mahdollisuudet kohtasivat

Saunaravintola Meri on suurin projekti, jossa Tommi on tähän mennessä ollut mukana.

– ”Aikaisemmin kehitystä on tehty tulorahoituksella ja osakkaiden sijoituksilla, mutta tämän hankkeen laajuus edellytti ulkopuolista rahoitusta. Rahoituskumppaniksemme tuli Vauraus.”

Nuorelle, jopa startup-vaiheessa olevalle kasvavalle ja kehittyvälle yritykselle Vaurauden rahoitus sopii erinomaisesti. Erittäin tärkeää oli, että Vauraudelta saatiin päätös nopeasti.

– ”Rakennuskustannukset ovat nousseet hurjasti. Jos hanke olisi viivästynyt, emme olisi saaneet tiettyjä asioita tilattua. Jos olisimme joutuneet tarkastelemaan hankkeen toteutusta uudestaan, kustannukset olisivat saattaneet nousta niin paljon, että toteutus nykyisessä laajuudessa – tai lainkaan – ei olisi ehkä ollut mahdollista. Nopeus, joustavuus, reagointikyky olivat todella valttia tässä tapauksessa. Siksi Vaurauden kumppanuus on ollut meille tosi iso juttu.”

Saunaravintola Meri on yksi ELY-keskuksen REACT-EU -hankkeista. REACT-EU -rahoituksen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että hankkeessa on myös muuta rahoituspohjaa.

– ”Voi olla, että ilman Vaurauden myöntämää rahoitusta REACT-EU -rahoituskaan ei olisi toteutunut.”

Saunaravintola Meri, sisäänkäynti. Kuva: Arkkitehtitoimisto Bäckman & Dunseath

Keskustelu käynnistyi Vaurauden aloitteesta

– ”Vauraus lähestyi minua tiedustellen olisiko kiinnostavia projekteja. Käynnistimme keskustelun Saunaravintola Meren toteutuksesta. Pidin Vaurauden avoimesta tyylistä ja heidän hankettamme kohtaan osoittamasta luottamuksesta.”

Yhteistyökumppania valittaessa arvostus, luottamus, reagointikyky ovat tärkeässä asemassa.

– ”Ne ovat Vauraudella kunnossa. Heillä on hyvä maine, ja olen saanut heistä positiivista palautetta verkostoistani suoraan tai välillisesti Vaurauden kanssa tekemisissä olleilta henkilöiltä.”

Nuori kasvuyritys ei välttämättä saa rahoitusta kaikista tarjolla olevista lähteistä

Tommi Mäen näkemyksen mukaan vaihtoehtoinen rahoitus sopii hyvin varsinkin nuorille nälkäisille kasvuyrityksille.

– ”Kasvuvauhtimme on ollut satoja prosentteja vuodessa, mutta se ei silti takaa meille rahoitusta kaikista lähteistä. Vaihtoehtoinen rahoitus sopii hankkeisiin, jossa on nopea startti ja joissa momentum ratkaisee. Vauraus pystyy lähtemään riskiarvoltaan korkeampiin hankkeisiin, joihin moni perinteisistä rahoituslaitoksista ei lähde. Myös yrityksen nuori tausta saattaa olla niille este.”

Vaurauden rooli hankkeen rahoittajana on tuonut paljon uusia verkostoja.

– ”Hankkeemme on Vaurauden sijoittajien kautta saanut laajaa valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä suoraan potentiaalisen asiakasryhmän keskuudessa.”

Yrittäjä arvostaa ratkaisukeskeisyyttä

Tommi Mäen mukaan rahoitusprosessi oli vuorovaikutteinen ja Vauraus halusi aidosti auttaa ja olla vierellä koko prosessin ajan.

– ”Heidän asiantuntijansa ovat ratkaisukeskeisiä ilman raskasta byrokratiaa. Sitä minä yrittäjänä ja käytännön tekijänä arvostan.

Havainnekuvat: Arkkitehtitoimisto Bäckman & Dunseath