Vauraus tuo markkinoille uuden suomalaisille yrityksille tarkoitetun laskurahoituspalvelun, joka tehostaa kassavirtaa ja minimoi luottotappioriskit.

Kuluvan vuoden elokuussa lanseerattavan palvelun tarjoajana toimii Vauraus Suomi Oyj:n omistama tytäryhtiö Vauraus Rahoitus Oy. Palvelun käyttö ei edellytä Vaurauden laina-asiakkuutta.

Miten laskurahoituspalvelu toimii?

”Asiakas siirtää kaikki myyntilaskunsa meille. Me rahoitamme kaikki ostokelpoiset laskut. Reskontran hallinta ja perintä siirtyy kaikkien laskujen osalta Vauraudelle. Tämä riippumatta siitä onko lasku rahoitettu vai ei”, kertoo Vaurauden lainoista ja sijoituksista vastaava liiketoimintajohtaja Jari Murtoperä.

Myy laskusi Vauraudelle, siirrä luottotappioriski ja saat rahat heti.

Mitä etuja Vaurauden laskurahoituspalvelu tarjoaa asiakkaille? Eroaako se markkinoilla tällä hetkellä tarjottavista laskurahoituspalveluista?

”Vaurauden laskurahoituspalvelu on nähdäkseni laajempi kuin valtaosa markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevista vastaavista palveluista. Eroamme pääosasta kilpailijoitamme siinä, että asiakas saa siirrettyä luottotappioriskin meille, ja me maksamme laskun summan asiakkaalle heti. Toinen merkittävä asiakashyöty on, että me rahoitamme koko laskun – emme vain osaa siitä.”

Reskontranhallinta ja perintä kaikille laskuille riippumatta siitä, onko
lasku rahoitettu vai ei.

Jari Murtoperän mukaan palvelua ollaan avaamassa pilottiasiakkailla, ja se tulee kaikkien yritysten saataville elo-syyskuussa. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan loppukesästä Vaurauden sivustolla ja some-kanavilla.

Lisätietoja:
Jari Murtoperä – Liiketoimintajohtaja, lainat ja sijoitukset
puh. 050 523 9887

Vauraus Suomi Oyj on maamme johtava yrityslainaa välittävä joukkorahoituspalvelu. Yhdistämme joustavaa rahoitusta tarvitsevat yritykset ja hyvää tuottoa etsivät sijoittajat. Vauraus välittää yrityslainaa 100 000 eurosta alkaen. Edistämme yritysvetoista liiketoimintaa ja paikallista talouskasvua.