DevNet valitsi joukkorahoituksen osana rahoituksen kokonaispakettia tilanteessa, jossa kasvuliikkeet oli tehtävä rajallisessa aikaikkunassa.

DevNet Oy tarjoaa IT-ratkaisuja yrityksille. Yritys keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen: koodaukseen, IT-tukeen ja konesaleihin. Lisäksi se myy IT-alan laitteita ja komponentteja. Lahdessa toimiva DevNet on perustettu vuonna 2005 ja se työllistää 25 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on ollut kasvussa. Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan ylittävän 5.5 miljoonaa euroa. Hans Govenius, toinen yrityksen kahdesta omistajasta, toimii talousjohtajana sekä vastaa myös ostotoiminnasta ja jossain määrin myös HR:stä. Toinen omistaja on hänen veljensä, joka vastaa liiketoiminnan kehittämisestä ja toimii myös myynnin esimiehenä.

DevNet on hyödyntänyt Vaurauden tarjoamaa rahoitusta yhdessä yrityskaupassa ja nopean kasvun tukena. ”Liikevaihtomme on kasvanut voimakkaasti, käytännössä kaksinkertaistunut, ja olemme tarvinneet tukea kasvun mahdollistamiseen”, talousjohtaja Hans Govenius kertoo.

Joukkorahoitusta hyödynnettiin nopeaan kasvuun

DevNetin kasvuaskelet toteutettiin ostamalla useampia pienempiä yrityksiä. ”Käytännössä hankimme lisää hosting-asiakkaita, ylläpitoasiakkuuksia sekä tiettyjen ohjelmistojen käyttäjiä ja ohjelmistoja. Toteutus tapahtui hybridipaketin avulla, jossa mukana oli sekä joukkorahoitusta tarjoava Vauraus että vakuudellista rahoitusta tarjoava pankki”, Hans Govenius kertoo.

Konesalit ovat merkittävä osa DevNetin liiketoimintaa.

Miksi oltiin valmiita maksamaan joukkorahoituksen korkeampi hinta? ”Vakuudettoman rahoituksen hinta on toki korkeampi, mutta on hyvä muistaa, että se myös mahdollistaa hankkeiden nopeamman läpiviennin tilanteissa, joissa riittäviä vakuuksia ei ole tarjolla”, Hans Govenius perustelee DevNetin valintoja. Hän näkee, että käytäntö on yleistymässä: ”Suomi on jopa hieman poikkeuksellinen maa sikäli, että pankkirahoituksen rooli on edelleen varsin vahva ja vastaavasti sijoittajien rooli rahoittajina on pieni.” DevNetille on ollut tärkeätä saada sijoittajia mukaan vieraan pääoman ehtoisesti. ”Aina olisi ollut mahdollista toiminnan laajentuessa ottaa mukaan sijoittajia oman pääoman ehtoisesti, mikä olisi voinut jopa olla helpompaakin, mutta siihen emme ole halunneet lähteä. Tästä syystä Vauraus on ollut meille sopiva vaihtoehto.”

Ilman joukkorahoitusta olisi pitänyt valita

Olisiko joku hanke jäänyt toteuttamatta ilman Vaurauden myöntämää rahoitusta? ”Kyllä, niin olisi käynyt. Olisimme joutuneet valitsemaan eri yrityskauppojen välillä. Nyt ostimme 6 yritystä, mutta ilman Vaurauden rahoitusta meidän olisi pitänyt jättää niistä yksi tai kaksi ostamatta.” DevNet on tehnyt yritysostot melko lyhyen ajanjakson sisällä, koska on oikeastaan ollut pakko toimia nopeasti. ”Konsolidaatio on ollut nopeaa meidän toimialallamme. Halusimme olla aktiivisia, jotta voisimme hankkia meidän kokonaisuuteemme parhaimmin sopivia palasia. Tällä hetkellähän ostettavaa on tarjolla selvästi vähemmän, mutta ehkä jossain vaiheessa tulevaisuudessa tulee jotakin uutta, jossa haluamme olla mukana.”

Ilman joukkorahoitusta DevNetin olisi pitänyt tyytyä hitaampaan kasvuun.

Kun rahoituspalvelu sujuu, voi itsekin toimia nopeasti

DevNetillä ollaan tyytyväisiä siihen miten Vauraus on lunastanut asiakaslupauksensa. ”Asiat ovat sujuneet aina todella joustavasti ja kätevästi, ja omaan yhteyshenkilöön on helppo olla suoraan yhteydessä.” Hans Goveniuksen mukaan asiat lähtevät etenemään saman tien yhteydenoton jälkeen: ”Vauhtia on, siitä ei asiat jää kiinni. Asiat ovat järjestyneet nopeasti, mikä on loisto juttu!” Tarvittavien dokumenttien toimittaminenkin on tehty asiakkaalle helpoksi. ”Emme joudu tekemään mitään ihmeellisiä materiaaleja. Pärjäämme samoilla materiaaleilla joilla pärjäisimme minkä tahansa pankin tai muun rahoittajan kanssa.”

Rahassa ei ole eroa – toimintamallissa on

Hans Goveniuksen näkemyksen mukaan joukkorahoituksen kautta sijoittajilta tuleva raha on samanlaista rahaa kuin mikä tahansa muukin rahoitus. Olennaista on rahoitettavan hankkeen kannattavuus. ”Käytännössähän kysymys on alustasta, joka tuo yhteen sijoittajat, jotka haluavat lainata rahaa yrityksille hieman paremmalla tuotolla ja ovat valmiita ottamaan vähän enemmän riskiä kuin pankki sekä yritykset, jotka haluavat rahoittaa hankkeitaan sijoittajien tarjoamalla lainarahalla.”