Vauraus on laatinut vastuullisuusohjelman ja sitoutunut vastuullisuustyön jatkuvaan kehittämiseen. Voit tutustua vastuullisuusohjelmaamme täällä: Vauraus-Suomi-Oyj-vastuullisuusohjelma. Ohjelman tarkoituksena on ohjata Vaurauden omaa toimintaa sekä kannustaa sidosryhmiä vastuullisuuteen.

Vauraudella on korostunut sosiaalinen rooli yhteiskunnassa, ja toimintamme kulmakivenä on aina ollut toimia luotettavasti, rehellisesti ja vastuullisesti. Vauraus välittää rahoitusta suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, mikä tukee työllisyyttä ja talouskasvua Suomessa. Rahoituksen avulla yritykset voivat kasvattaa ja laajentaa liiketoimintaansa, palkata uusia työntekijöitä ja tehostaa olemassa olevaa tuotantoaan. Vauraus välittää rahoitusta ensisijaisesti alle 50 henkeä työllistäville yrityksille, joihin työpaikat Suomessa yleisimmin syntyvät. Tämä korostaa Vaurauden toiminnan yhteiskunnallista merkitystä.