Vauraus Suomi Oyj:n toimitusjohtaja Elisa Saarinen kannustaa selvittämään vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet: “Ne ovat merkittävä mahdollistaja, kun halutaan varmistaa pk-yrityssesktorin toimintaedellytykset.”

Mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja pohdittaessa pk-yrityksiltä saattaa jäädä huomaamatta markkinoilla nykyisin saatavissa olevia uusia rahoituslähteitä. Uudet rahoituslähteet voivat olla kannattava vaihtoehto tilanteissa, joissa pankkirahoitus ei jostakin syystä toimi tai onnistu, kestää aivan liian kauan käsittelyssä eikä oman pääoman lisähankintaan ja löytämiseen ole aikaa eikä nopeita lähteitä. Monesti myös ajatellaan, ettei vaihtoehtoisia rahoituslähteitä kannata selvittää, koska ne ovat kalliita. Kaikkein kalleimmaksi vaihtoehdoksi voi kuitenkin osoittautua mahdollisuuden käyttämättä jättäminen.

Miksi vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet kannattaa selvittää? Koska usein ne ovat mahdollistajia, joiden avulla yritykset voivat päästä erityisten tilanteiden kuten uuden kasvumahdollisuuden, suuren tilauksen aiheuttaman käyttöpääomatarpeen, tärkeän investoinnin, erityisen tukipäätöksen odottelun tai yrityskaupan puuttuvan rahoituksen yli.

Yritykset tarvitsevat joustavaa rahoitusta

Suomen pankkisektori on suuri ja keskittynyt, ja tuoreimpien uutisten perusteella näyttää siltä, että pankkitoiminta on siirtymässä yhä harvempien isojen toimijoiden varaan. Tämän kehityksen vaikutukset heijastuvat väistämättä yrityskenttään ja yritysten toiminnan rahoitukseen. Yritysten kasvumahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että rahoitusta on saatavilla joustavasti.

Kysymys on kasvun mahdollistamisesta

Vauraus Suomi Oyj on mahdollistanut yritysten kehitystä ja kasvua jo 10 vuoden ajan. Kuluvan syksyn ajalta laina-asiakkaistamme löytyy hienoja esimerkkejä vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamista mahdollisuuksista: ne ovat listautumassa pörssiin kuten Norrhydro Oy tai niiden laadukas toiminta on houkutellut uusia omistajatahoja – niin ulkomailta (Aava Mobile Oy) kuin Suomesta. Viimeisimmässä kaupassa pörssilistattu yhtiö osti asiakkaamme. Missä tilanteessa nämä yritykset olisivat ilman vaihtoehtoista rahoitusta?

Pk-yrityssektorilla on merkittävä rooli Suomen tulevaisuuden kannalta. Enemmistö Suomessa toimivista yrityksistä on pk-yrityksiä. Pk-yrityssektori on myös Suomen merkittävin työllistäjä. Tälläkin hetkellä keskustellaan kuinka tärkeää on, että yritykset investoivat ja työllistävät ja löytävät uusia osaajia. Kaiken tämän toteutuminen edellyttää yritysten toimintaedellytysten varmistamista. Tässä kontekstissa vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet ovat keskeisiä.

Sijoitus- ja lainamuotoinen joukkorahoitus kasvaa vauhdilla: esimerkiksi vuonna 2020 suomalaisilla palvelualustoilla välitettiin 4,6 % enemmän joukkorahoitusta kuin vuonna 2019. Suomalaiset yritykset saivat rahoitusta 199 milj. euron edestä joukkorahoitusalustojen kautta vuonna 2020. Yritysten saamasta joukkorahoituksesta 62 % oli lainamuotoista ja 37 % sijoitusmuotoista. (lähde: Suomen Pankki ja Valtiovarainministeriö). Pitemmän aikavälin tilastoihin voi tutustua täällä: