Vakuudellinen yrityslaina

TUOTEKUVAUS

Vakuudellinen laina on yrityslaina, jossa on vakuus. Vakuuden tarkoituksena on rajata sijoittajan riskiä, koska mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa tai konkurssitilanteessa vakuus realisoidaan ja sijoittaja saa hänelle kuuluvan osuuden realisoinnista saadusta summasta. Vakuuden arvo ei välttämättä kata koko lainamäärää ja korkosaamista.

Vakuudelliseksi lainaksi voidaan luokitella laina, jossa Vauraus on katsonut vakuuden asettamisen alentavan sijoittajien riskiä ja kattavan yli 50 % lainasummasta, kun laina on hyväksytty markkinapaikalle.

Vakuutena voidaan käyttää esimerkiksi asuntoja, asuinkiinteistöjä, vapaa-ajan kiinteistöjä, toimitiloja, arvo-osuuksia tai talletustilejä. Vakuudet voivat siis koostua esim. kiinteistökiinnityksistä, asunto-osakkeista, yrityskiinnityksistä, talletuksista jne. Vakuus voi olla myös ensisijaisesti pantattu toiselle rahoittajalle, jolloin Vaurauden sijoittajille asetetaan jälkipantti tietyn etuoikeusmäärän jälkeen.

MIKSI VAKUUDELLISTA LAINAA HAETAAN

Vakuudellinen laina on suunnattu laina-asiakkaille, joilla on tarjota vakuus kokonaan tai osittain otettavalle lainalle. Vaurauden kautta haettu rahoitus voi olla myös osa muiden rahoittajien kanssa toteutettavaa isompaa rahoituskokonaisuutta, jolloin esimerkiksi Vaurauden vakuudellisella lainalla katetaan osuus, jota muu rahoittajataho ei pysty rahoittamaan vakuudesta huolimatta.

Lainalle asetettava vakuus pienentää sijoittajien riskiä, joten myös lainan hinta on vakuudetonta lainaa edullisempi. Vakuuden asettamisella rahoituksen hakija saa rahoituskustannuksensa alhaisemmaksi.

MIKSI SIJOITTAA

Vakuudellinen laina tarjoaa sijoittajalle markkinoista riippumatonta tuottoa rajatulla riskillä. Etenkin lyhennettävissä lainoissa sijoittajan riski pienenee, mikäli vakuuden vakuusarvo säilyy. Vakuudellisessa lainassa korkoa maksetaan lainan alkuperäiselle pääomalle koko laina-ajan.

RISKIT

Lainaan liittyy seuraavat riskit:

Maksukyvyttömyyteen liittyvä riski eli lainanottaja ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainanpääomaa ja korkoja eli lainanantaja menettää lainapääoman ja korkotuoton osittain tai kokonaan.

Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvä riski, jolloin osa korkotuotosta jää saamatta.

Likviditeettiriski, eli laina ei ole siirtokelpoinen, joten sitä ei voi myydä kesken laina-ajan.

Vakuuteen ja takaajaan liittyvä riski. Vakuus saattaa olla arvoton tai siitä ei saada tarvittavaa summaa lainan ja sen korkojen maksamiseen, tai vakuus voidaan riitauttaa, takaaja voi olla maksukyvytön tai takauksen määrä saattaa olla rajoitettu. Lisäksi mahdollisen vakuuden realisointi voi kestää pitkäänkin, vakuuden arvo voi muuttua ja vakuuden realisointiin voi myös vaikuttaa markkinatilanne sekä realisointitahti. Pitkään kestävä konkurssipesän selvitys voi myös aiheuttaa merkittäviä viiveitä.

    Vauraus Suomi Oyj on joukkorahoitusyhtiö, jolla on maksulaitostoimilupa. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

    Privacy Preference Center