Korkean riskin yrityslaina

TUOTEKUVAUS

Korkean riskin yrityslaina on suunnattu yhtiölle, jonka taloudellinen tilanne on syystä tai toisesta heikko tai yhtiön suunnittelema projekti on riskialtis. Kyseessä voi olla myös lainasijoitus yhtiöön, joka on vasta kasvuvaiheessa tai jopa start up –vaiheessa. Korkean riskin yrityslaina voi sopia myös yhtiöille, joiden Asiakastiedon antamat riskipisteet ovat 81 tai enemmän. Korkeat riskipisteet voivat viitata yhtiön taustahenkilöiden historiaan, yhtiön toimialaan ja kokoon, yhtiön talouslukuihin tai esim. oman pääoman riittämättömyyteen sekä maksutapaan.

Korkean riskin yrityslainaa hakevalla yhtiöllä ei yleensä ole pääsyä perinteisiin rahoituskanaviin, koska riski liittyen yhtiöön tai projektiin arvioidaan liian korkeaksi. Toisaalta haettavan rahoituksen vaikuttavuus on yleensä erityisen suuri, koska vaihtoehtona lainarahoitukselle on todennäköisesti pääomakierros (kasvuyhtiöt, startup-yritykset) tai pahimmillaan konkurssi.

Vaurauden rahasto ei sijoita Korkean riskin yrityslainoihin, eikä niitä lasketa mukaan Vaurauden esittämiin luottotappiolukuihin.

MIKSI LAINAA HAETAAN

Korkean riskin yrityslainan käyttötarkoitukset ovat pääosin samoja kuin matalariskisemmän Yrityslainan tai Vakuudellisen yrityslainan, eli investointi tai käyttöpääoma. Kasvuyhtiö- ja startup –rahoituksissa yrityksen arvoa saatetaan pyrkiä kasvattamaan ennen seuraavaa mahdollista pääomakierrosta ja tähän tarkoituksen haetaan lainarahaa. Erilaisten tukien maksatus puolestaan perustuu kustannuksiin ja tässä tilanteessa Korkean riskin yrityslainaa voidaan hakea, että hanke saadaan rahoitettua ja tuet saadaan maksatukseen.

MIKSI SIJOITTAA

Korkean riskin yrityslainojen riskiä sijoittajille kompensoidaan lainan korkeammalla tuotolla. Kuten kaikissa Vaurauden lainoissa, korkoa maksetaan koko laina-ajan alkuperäiselle pääomalle. Sijoittajan tuotto etenkin lyhennysohjelmaisissa lainoissa on keskimääräistä lainatuotetta paljon korkeampi.

Vaikka rahoitettava yritys tai toteutettava hanke on riskinen, niin tapauskohtaisesti Vauraus pyrkii rajaamaan riskiä erilaisin vakuusjärjestelyin tai takauksin. Yksi keino on myös mahdollisten tukimaksujen panttaus siltarahoitustilanteissa.

RISKIT

Maksukyvyttömyyteen liittyvä riski eli lainanottaja ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainan pääomaa ja korkoja, jolloin lainanantaja menettää lainapääoman ja korkotuoton osittain tai kokonaan.

Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvä riski, jolloin osa korkotuotosta jää saamatta.

Likviditeettiriski, eli vaikka laina on rajoitetusti siirtokelpoinen, ei lainoille ole jälkimarkkinapaikkaa.

Vakuuteen ja takaajaan liittyvä riski. Vakuus saattaa olla arvoton tai siitä ei saada tarvittavaa summaa lainan ja sen korkojen maksamiseen. Vakuus voidaan myös riitauttaa, takaaja voi olla maksukyvytön tai takauksen määrä saattaa olla rajoitettu. Lisäksi mahdollisen vakuuden realisointi voi kestää pitkään, vakuuden arvo voi muuttua ja markkinatilanne sekä realisointitahti voivat vaikuttaa vakuuden realisointiin. Pitkään kestävä konkurssipesän selvitys voi myös aiheuttaa merkittäviä viiveitä.