Juniorilaina

TUOTEKUVAUS

Juniorilaina on laina, joka on velkojien välisellä sopimuksella sovittu olevan huonommalla etusijalla suhteessa toisiin vieraan pääoman seniorirahoittajiin. Juniorilaina on velalliselle suhteellisen kallista, mutta velallisen näkökulmasta tämä helpottaa muun, edullisemman, vieraan pääoman saamista, koska se vähentää jonkin verran muiden rahoittajien riskiä. Juniorilaina on ollut suurten yhtiöiden käytössä jo vuosikymmeniä, mutta Vauraus Suomi Oyj on nyt tuonut juniorilainat myös suomalaisten pk-yritysten saataville.

MIKSI JUNIORILAINAA HAETAAN

Sopimus lainojen etuoikeusjärjestyksestä mahdollistaa sen, että seniorirahoittaja voi omissa vakavaraisuuslaskelmissaan käsitellä juniorilainaa, kuin se olisi yhtiön omaa pääomaa. Lähtökohtakriteerinä on se, että Vaurauden välittäessä juniorilainaa, myös seniorirahoittajan vastuut kasvavat järjestelyssä, eli kyseessä ei voi olla velkojen uudelleenjärjestely, jossa esim. seniorirahoittajana toimiva pankki siirtäisi vastuitaan juniorilainanantajina toimivien Vauraus Suomi Oyj:n sijoittajille juniorilainan muodossa. Siten valtaosa rahoituksista tulisi olla investointikohteita, joilla on positiivisia vaikutuksia koko kansantalouteen.

MIKSI SIJOITTAA

Sijoitus juniorilainaan mahdollistaa sijoittajalle pääsyn rahoittamaan samaa vastapuolta kuin seniorirahoittaja (usein pankki), jolloin kohdeyhtiö on aina läpikäynyt myös seniorirahoittajan luottoprosessin ja seniorirahoittaja on päättänyt lisätä vastuita kyseiselle vastapuolelle. Sijoittaja saa junioriainasijoitukselleen yleensä moninkertaisen koron seniorirahoittajaan nähden ja kantaa myös selkeästi korkeamman riskin, koska mahdollisessa ongelmatilanteessa seniorirahoittajalla on oikeus saada kassavirta ennen juniorilainaan sijoittanutta. Juniorilainassa velallinen maksaa koko laina-ajan korkoa suhteessa lainan alkuperäiseen pääomaan.

Automaattisijoitusta käyttäessäsi sopivaa, avointa juniorilainaa etsitään 30 päivän ajan, jonka jälkeen sijoitus voi kohdistua myös matalariskisempiin lainoihin. Näin varmistetaan, että raha sijoittuu tehokkaasti.

RISKIT

Riski liittyen juniorilainan alisteisuuteen suhteessa seniorilainaan: Juniorilaina on alisteinen seniorirahoittajan päävelalle. Siten esim. Vauraus Suomi Oyj:n välittämän juniorilainan takaisinmaksusuunnitelma voi muuttua, jos seniorirahoittaja näin haluaa – esim. tilanteessa, jossa seniorirahoittajan laina ei ole lyhentynyt tämän lainasopimuksen mukaisesti. Vaurauden juniorilainaa ei voi maksaa pois ilman seniorirahoittajan lupaa. Vaurauden juniorilaina ei saa lyhentyä nopeammin kuin seniorirahoittajan laina. Vaurauden juniorilainaa ei laiteta perintään ilman seniorirahoittajan lupaa. Vaurauden sijoittajien saatava juniorilainaan liittyen on kaikissa maksukyvyttömyystilanteissa kuten konkurssi, saneeraus, ulosotto, selvitystila, huonommalla etuoikeudella kuin seniorirahoittajan saatava.

Sijoittajan näkökulmasta kyseessä on riskipitoinen yrityslainasijoitus.

Riskinä ei ole vain pääoman menetys, vaan myös pääoman palautusten merkittävä viivästyminen johtuen sovitusta lainojen etuoikeusjärjestyksestä.

Muita lainaan liittyviä riskejä:

Maksukyvyttömyyteen liittyvä riski, eli lainanottaja ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainanpääomaa ja korkoja eli lainanantaja menettää lainapääoman ja korkotuoton osittain tai kokonaan.

Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvä riski, jolloin osa korkotuotosta jää saamatta.

Likviditeettiriski, eli laina ei ole siirtokelpoinen, joten sitä ei voi myydä kesken laina-ajan.