Vauraus Suomi Oyj

(2440326-9)

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Vauraus Suomi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.8.2022 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urho Kekkosen katu 7 B, 00100 Helsinki.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Esitetään kokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kokouspäivästä alkaen 4 henkilöä (aiemmin ollut kolme).

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Esitetään kokoukselle, että hallituksen nykyisten jäsenten (Ilkka Kaikuvuo, Veikka Gustafsson ja Mika Alapiessa) lisäksi valitaan uutena jäsenenä Stephen Lister.Esittely, Stephen Lister:

Stephen Lister on yli 30 vuoden kokemuksen omaava instituutionaalisen varainhoidon ammattilainen.

Hän toimii tällä hetkellä Shell Asset Management Companyssa (SAMOCo) vastaten Fundamental investment teamista sekä        Global Thematic Equity Portfolion salkunhoitajana vuodesta 2014 lähtien.

Aiempi tehtävä oli APG varainhoidossa vastuualueena useat eri sektoreiden sijoitussalkut ennen siirtymistä Fundamnetal    Investingin johtajaksi, jonka sijoitettava varallisuus on 20 miljardia euroa ja jota hoitaa 12 henkilön tiimi.

Aiemmat työtehtävät olivat mm salkunhoitajan tehtävä Scottish Equitable Asset managementillä ja partnerina strategisena konsulttina Booz Allen Hamiltonilla,

Stephen on matematiikan ja yritysjohdon maisteri Leedsin yliopistosta ja on suorittanut MBA:n INSEAD:lla. Hänen nykytehtäväänsä hän hoitaa Amsterdamissa.

  1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön kotisivuilta www.vauraus.fi 20.7.2022 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.8.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajien aikaisemmin antamat yleisvaltakirjat ovat edelleen voimassa.

2. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 1.8.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja valtakirjan on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  1. a)  sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi; tai
  2. b)  puhelimitse numeroon 020 33 22 33 (ma-pe klo 10-16)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Osakkeenomistajien Vauraus Suomi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajien, jotka ovat aikaisemmin antaneet yleisvaltakirjan, ei tarvitse toimittaa valtakirjalomaketta.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi 1.8.2022 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, 20.7.2022

VAURAUS SUOMI OYJ

Hallitus