Vauraus menestyksen mahdollistajana

Vauraus on ollut maajoukkuehiihtäjä Markus Vuorelan yhtenä tukipilarina matkalla kohti maailman huippua. Tukemme mahdollistaa pitkäjänteisen kehittymisen ja edesauttaa huippu-urheilijan tavoitteiden saavuttamisen.


Vaihtoehtoinen rahoitus avaa uusia mahdollisuuksia

Vauraus Suomi Oyj:n toimitusjohtaja Elisa Saarinen kannustaa selvittämään vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet: “Ne ovat merkittävä mahdollistaja, kun halutaan varmistaa pk-yrityssesktorin toimintaedellytykset.”

Mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja pohdittaessa pk-yrityksiltä saattaa jäädä huomaamatta markkinoilla nykyisin saatavissa olevia uusia rahoituslähteitä. Uudet rahoituslähteet voivat olla kannattava vaihtoehto tilanteissa, joissa pankkirahoitus ei jostakin syystä toimi tai onnistu, kestää aivan liian kauan käsittelyssä eikä oman pääoman lisähankintaan ja löytämiseen ole aikaa eikä nopeita lähteitä. Monesti myös ajatellaan, ettei vaihtoehtoisia rahoituslähteitä kannata selvittää, koska ne ovat kalliita. Kaikkein kalleimmaksi vaihtoehdoksi voi kuitenkin osoittautua mahdollisuuden käyttämättä jättäminen.

Miksi vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet kannattaa selvittää? Koska usein ne ovat mahdollistajia, joiden avulla yritykset voivat päästä erityisten tilanteiden kuten uuden kasvumahdollisuuden, suuren tilauksen aiheuttaman käyttöpääomatarpeen, tärkeän investoinnin, erityisen tukipäätöksen odottelun tai yrityskaupan puuttuvan rahoituksen yli.

Yritykset tarvitsevat joustavaa rahoitusta

Suomen pankkisektori on suuri ja keskittynyt, ja tuoreimpien uutisten perusteella näyttää siltä, että pankkitoiminta on siirtymässä yhä harvempien isojen toimijoiden varaan. Tämän kehityksen vaikutukset heijastuvat väistämättä yrityskenttään ja yritysten toiminnan rahoitukseen. Yritysten kasvumahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että rahoitusta on saatavilla joustavasti.

Kysymys on kasvun mahdollistamisesta

Vauraus Suomi Oyj on mahdollistanut yritysten kehitystä ja kasvua jo 10 vuoden ajan. Kuluvan syksyn ajalta laina-asiakkaistamme löytyy hienoja esimerkkejä vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamista mahdollisuuksista: ne ovat listautumassa pörssiin kuten Norrhydro Oy tai niiden laadukas toiminta on houkutellut uusia omistajatahoja – niin ulkomailta (Aava Mobile Oy) kuin Suomesta. Viimeisimmässä kaupassa pörssilistattu yhtiö osti asiakkaamme. Missä tilanteessa nämä yritykset olisivat ilman vaihtoehtoista rahoitusta?

Pk-yrityssektorilla on merkittävä rooli Suomen tulevaisuuden kannalta. Enemmistö Suomessa toimivista yrityksistä on pk-yrityksiä. Pk-yrityssektori on myös Suomen merkittävin työllistäjä. Tälläkin hetkellä keskustellaan kuinka tärkeää on, että yritykset investoivat ja työllistävät ja löytävät uusia osaajia. Kaiken tämän toteutuminen edellyttää yritysten toimintaedellytysten varmistamista. Tässä kontekstissa vaihtoehtoisen rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet ovat keskeisiä.

Sijoitus- ja lainamuotoinen joukkorahoitus kasvaa vauhdilla: esimerkiksi vuonna 2020 suomalaisilla palvelualustoilla välitettiin 4,6 % enemmän joukkorahoitusta kuin vuonna 2019. Suomalaiset yritykset saivat rahoitusta 199 milj. euron edestä joukkorahoitusalustojen kautta vuonna 2020. Yritysten saamasta joukkorahoituksesta 62 % oli lainamuotoista ja 37 % sijoitusmuotoista. (lähde: Suomen Pankki ja Valtiovarainministeriö). Pitemmän aikavälin tilastoihin voi tutustua täällä:


Miten korona-aika on vaikuttanut Vaurauden laina-asiakkaisiin?

Vaurauden liiketoiminta perustuu siihen, että yrityksille välitetään lainaa. Pandemian alettua vuonna 2020 kukaan ei tiennyt miten pk-yritysten käy kriisin keskellä. Tuleeko iso aalto, joka kaataa tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia pk-yrityksiä? Uskaltaako pk-yrityksille myöntää lainaa? Näkymä oli erittäin sumuinen.

Pandemian aiheuttama tilanne sisälsi katastrofin ainekset, mutta tuolta ajalta kerätty tilastotieto kertoo erilaisen tarinan. Nyt vuonna 2021 investointeja toteutetaan, ja Vauraudella on käsiteltävänä historiansa suurin määrä yritysten lainahakemuksia.

Liiketoimintajohtaja Ilkka Maulavirta vastaa Vaurauden instituutiosijoittajasegmentistä ja kansainvälistymisestä. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan kotimaan sijoitusmarkkinalle ja kansainväliseen kenttään: ” Hyödynnän työssäni runsaasti dataa, jonka perusteella näkee hyvin mitä sekä yrityksille että sijoittajille ja heidän tuotoilleen kuuluu ja miten tilanne on kehittynyt pandemian aikana.”

Maksuvapaapyyntöjä alkoi tulla

Vuonna 2020 maaliskuun toisen ja huhtikuun ensimmäisen puoliskon alla Vauraudella koettiin maksuvapaapyyntöjen suma. Yrityksissä oltiin hyvin epätietoisia ja näkymä tulevaisuuteen oli lähes olematon.

Vaurauden aktiivisten yritysten lainakannasta 15 % – mikä tarkoittaa noin 50 lainaa – sai maksuvapaata koronasyistä. Maksuvapaat, joiden pituus vaihteli kolmesta neljään kuukauteen, myönnettiin kaikille niitä pyytäneille.

Positiivisia signaaleja

Vapaakuukaudet käytettiin, ja lainojen takaisinmaksuohjelmat käynnistyivät heinä-elokuussa 2020. Saatiin ensimmäinen vahva signaali yrityskentän pelättyä paremmasta tilanteesta: yhtä lukuun ottamatta kaikki yritykset suorittivat lainanmaksut sopimuksen mukaan.

Tilanne kesällä 2021

Tämän vuoden kesäkuun lopussa, vain runsas vuosi pandemian alusta, tilanne oli jo varsin lupaava. Maksuvapaata saaneet yritykset olivat palanneet maksuaikatauluihinsa todella hyvin.
Viidennes oli maksanut lainansa kokonaan.

Puolet oli palannut normaaliin lainanmaksuaikatauluun.

Viidennes jatkoi lainojen takaisinmaksua, mutta suoritukset tulevat viiveellä ja epäsäännöllisemmin.

Vain 10 % maksuvapaata pyytäneistä yrityksistä oli joutunut sellaisiin ongelmiin, että niiden osalta piti ryhtyä perintätoimiin. Käytännössä osuus on kuitenkin vain 1.5 % Vaurauden koko aktiivisesta lainakannasta, mikä on pahimpiin odotuksiin nähden todella vähän.

Ei merkittävää maksuviivästysten kasvua

Vauraudella on käytössä jatkuva maksuviiveseuranta, ja viivästyneitä maksuja seurataan erityisen tarkasti. Seurannassa ei nähty koko koronavuonna merkittävää maksuviivästysten kasvua niilläkään yrityksillä, jotka eivät olleet pyytäneet maksuvapaata.

Paluu hyvälle kasvu-uralle

Koronapandemia toimi eräänlaisena suunnittelemattomana Vaurauden lainaportfolion stressitestinä. Pandemian aikana kerätty tilastotieto osoittaa, että Vaurauden lainaportfolioissa ei ole tapahtunut merkittävää heiluntaa. Jälkikäteen tarkastellen voidaan todeta, että uhkaavasta tilannekuvasta huolimatta oltiin kaukana katastrofista. Myös Vaurauden sijoittaja-asiakkaat voivat olla tyytyväisiä hienoihin lukemiin. Riskit on pystytty hallitsemaan ja merkittävä osa laina-asiakkaista suoriutui lainanmaksustaan erinomaisesti myös vaikeassa taloustilanteessa.

Ilkka Maulavirta kertoo, että talouden palauduttua kasvu-uralle vaihtoehtoisten rahoittajien palveluille on kysyntää: ”Vaurauden saamien lainahakemusten määrä on tällä hetkellä suurin sitten yrityksen perustamisen.”


Vauraus mahdollisti toiminnan jatkumisen haastavassa tilanteessa

Kasvu ei ole aina nopein tie kannattavaan liiketoimintaan. Hauholla toimiva Justin Wood Oy palasi kannattavalle uralle toteuttamalla toisenlaisia valintoja tuoteportfoliossaan ja henkilöstörakenteessa.

Justin Woodin elinkaaren aikana on laajennettu tuotevalikoimaa ja rekrytoitu uusia työntekijöitä. ”Tässä ei ole kerrottavana jännää investointitarinaa, vaan olemme palauttaneet yrityksemme toiminnan kannattavaksi tuotevalikoimaa ja henkilöstön määrää skarppaamalla”, kertoo Justin Woodin toimitusjohtaja Antti Kirjavainen. ”Yrityksemme oli haastavassa taloustilanteessa, ja toimintamallia muuttaaksemme tarvitsimme ulkopuolista rahoitusta.”

Hämeen Puutyö on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1978. Vuonna 1995 yrityksen liiketoiminta myytiin Justin Wood Oy:lle sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja Hämeen Puutyö säilytettiin Justin Woodin aputoiminimenä. Kiinteistöt omistaa Antin isän omistama Hämeen Rakennuspuu Ky.

Yritys on toimintansa alusta asti valmistanut ikkunoita, ja matkan varrella on valmistettu myös laitureita ja pihakalusteita. Nykyään Justin Wood keskittyy mökki- ja perinneikkunoiden sekä mökkiovien ja omakotitalojen lämpöovien valmistukseen, joita yritys markkinoi suoraan yksityisille asiakkaille. Antti suunnittelee myös tuotannonohjausjärjestelmiä alan yritysten käyttöön.
Vaurauden myöntämän rahoituksen turvin Justin Wood pystyi maksamaan juoksevia kuluja vaikeassa kassatilanteessa parin tappiollisen vuoden jälkeen. Nyt yrityksen tilanne on positiivinen ja takana on jo pari voitollista vuotta. Vaurauden rahoitusmalli mahdollisti yrityksen toiminnan jatkamisen haastavassa tilanteessa.

Vauraus oli Antti Kirjavaiselle entuudestaan tuttu, koska Justin Wood oli käyttänyt heidän rahoituspalveluaan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Lainahakemus laitettiin vireille vuoden 2019 alussa ja myönteinen päätös kahden vuoden maksuajalla tuli nopeasti.

Antti Kirjavainen mainitsee kaksi merkittävintä kriteeriä Vaurauden valinnalle: lainapäätökseen tarvittava aika ja lainan vakuudet: ”Asiamme eteni Vauraudessa nopeasti. Olimme saaneet lainatarjouksia myös pankeilta, mutta siellä asiat tuntuivat kestävän liian kauan. Pankit edellyttivät myös yksityisomaisuuden käyttämistä yrityslainan vakuutena. Vauraudella lainan myöntämisen ehtona oli henkilötakaus, mutta omaa kotia ei sentään tarvinnut pantata. Toki korko oli pankkien korkotasoa korkeampi.”

Antti Kirjavainen pohtii onko yksi pankkien toimintaa hidastava tekijä niiden liiketoiminnan keskittyminen suurille toimijoille; päätöksiin tarvitaan useita käsittelyjä, mikä vie aikaa. ”Vaurauden myöntämän lainan korko oli korkeampi kuin pankin, mutta asioiden hoito oli sujuvampaa. Pankkien hitaiden prosessien vuoksi joissain tilanteissa voisi olla jopa kannattavampaa ottaa luottoa kuluttajana: käsittely on nopeaa, ja lyhyellä takaisinmaksuajalla luoton kokonaishintakin on edullisempi – eikä vakuuksia tarvita.”

Justin Woodin lähistöllä Lammilla on vielä pieni, perinteisellä tavalla toimiva pankki, jonka kanssa Antti Kirjavainen haluaa jatkaa yhteistyötä: ”Jos rahoitustarpeita tulee, kyllä sieltä tulee kysyttyä. Jos asiat alkavat venyä tai yrityslainojen vakuudeksi edellytetään omakotitalo- tai muita vastaavia panttauksia, niin silloin tulee varmaan käännyttyä yksityisten lainanantajien puoleen.”


Vaurauden rahoitus mahdollisti PTM-Yhtiön tonttikaupan – tuloksena kaikille osapuolille kannattava hanke

PTM-Yhtiö Oy on 30-vuotias helsinkiläinen yritys, jonka päätoimiala on uudisasuntojen myynti sekä maa-alueiden ja liike- ja toimistotalojen osto ja myynti pääkaupunkiseudulla.

Tämän vuoden alkupuolella PTM osti Sundsbergissa tontin omistavan As Oy Kirkkonummen Haikaran koko osakekannan. Tasan neljä kuukautta myöhemmin toukokuussa PTM myi tontin rahastoyhtiölle. PTM järjesti vielä rakentajan, joka rakentaa paikalle 44 uutta rivi- ja paritalokotia. Sundsberg on erittäin suosittu alue, ja PTM:llä on hyviä kokemuksia siellä aikaisemmin toteutetuista projekteista.

PTM-Yhtiö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Minkkinen aloitti tontin ostoon liittyvät rahoitusneuvottelut pankin kanssa hyvissä ajoin, mutta niiden jatkuttua jo jonkin aikaa tulikin mutkia matkaan: pankki ei myöntänyt tarvittavaa noin 1,5 miljoonan euron lainaa.

– Olin neuvotellut pankin kanssa lähes vuoden ja ajatellut, että rahoitus järjestyy, koska hanke oli erittäin selkeä. Mutta toisin kävi.
Toteuttaakseen suunnittelemansa projektin Pekka Minkkisen oli nopeasti löydettävä uusi rahoittaja. Kiperään tilanteeseen löytyi ratkaisu omien liiketuttujen verkostoista.

– Kerroin tilanteestani vanhalle liiketutulle. Yhteydenotto kannatti: jo seuraavana päivänä Vaurauden Mika Immonen soitti. Kerrottuani suunnitelmistani hän totesi, että tämä on hyvä case, jonka rahoittajana Vauraus voisi toimia. Totesin, että nyt on oikeanlainen meininki. Onneksi Vauraus oli aktiivinen. Löysimme nopeasti joustavan ratkaisun, joka mahdollisti kannattavan lopputuloksen kaikille osapuolille.

PTM ja Vauraus allekirjoittivat sopimuksen tammikuussa ja tasan neljän kuukauden kuluttua toukokuussa PTM myi ostamansa tontin rahastoyhtiölle. Pekka Minkkinen kiittelee Vaurauden hyvää projektinhoitoa.

– Asiat etenivät sopimuksen mukaan. Asioiden hoitaminen tietenkin vei oman aikansa, mutta läpimeno oli kuitenkin todella nopea – kaikkiaan vain noin kolme viikkoa.

Vaurauden tapa hoitaa asiat vastasi Pekka Minkkisen odotuksia, ja kokonaisuudesta jäi hyvä jälkimaku.

– Vauraus hoiti asiat ammattitaitoisesti varmalla otteella. Projekti eteni selkein askelin, ja minut pidettiin ajan tasalla siitä missä mennään, mikä oli minulle asiakkaana tärkeää. Kommunikaatio pelasi mutkattomasti ja yhteydenottoihin vastattiin nopeasti. Olen dynaaminen ja haluan viedä asioita nopeasti eteenpäin. Vauraus pystyi hienosti vastaamaan tähän odotukseen.

Pekka Minkkisen positiivinen asiakaskokemus ennakoi yhteistyötä PTM-Yhtiön ja Vaurauden välille myös tulevaisuudessa.

– Tulossa on samantyyppinen, vähän isompi case ja tapaamisaika on jo sovittu.