Vaurauden laskurahoituspalvelu - optimoi kassavirtasi ja keskity ydinliiketoimintaasi

Vauraus palvelee entistä laajempaa asiakaskuntaa. Entuudestaan tuttujen laina- ja sijoituspalveluiden rinnalla viime vuoden lopulla käynnistynyt laskurahoituspalvelu tehostaa yritysten kassavirtaa ja minimoi luottotappioriskit. Palvelun käyttö ei edellytä Vaurauden aikaisempaa asiakkuutta eikä siihen liity kuukausi- tai vuosimaksuja.

Laskurahoituspalvelu toimii käytännössä niin, että asiakas siirtää myyntilaskunsa Vauraudelle. Vauraus rahoittaa ostokelpoiset laskut, mutta reskontran hallinta ja laskujen perintä siirtyy kaikkien laskujen osalta Vauraudelle siitä riippumatta onko lasku rahoitettu vai ei. Vauraus voi ostaa myös ulkomaalaisia laskuja.

Laskurahoitus soveltuu useimmille yrityksille

Vaurauden liiketoimintajohtaja Jari Murtoperän mukaan laskurahoitus sopii mainiosti yrityksille, jotka myyvät toisille yrityksille palveluja tai tuotteita. Kysymyksessä on yritysrahoitus, jossa osapuolena ei voi olla kuluttaja. Palvelu sopii erinomaisesti myös yrityksille, joilla on käytössä pitkät maksuehdot.

- ”Rahoituspalvelu sopii hyvin myös kasvuyhtiöille, joilla on jo olemassa olevaa asiakaskuntaa. Arvioimme luottoriskin asiakkaiden, emme yhtiön, perusteella. Asiakkuuden edellytyksenä on vähintään yksi tilinpäätös.”

Rahoituspalvelu sopii hyvin myös kasvuyhtiöille, joilla on jo olemassa olevaa asiakaskuntaa.

Mitä etuja Vaurauden laskurahoituspalvelu tarjoaa asiakkaille? Miten palvelu eroaa markkinoilla tällä hetkellä tarjottavista laskurahoituspalveluista?

- ”Vaurauden laskurahoituspalvelu on nähdäkseni laajempi kuin valtaosa markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevista vastaavista palveluista. Eroamme pääosasta kilpailijoitamme siinä, että asiakas saa siirrettyä luottotappioriskin meille, ja me maksamme laskun summan asiakkaalle heti. Toinen merkittävä asiakashyöty on, että me rahoitamme koko laskun – emme vain osaa siitä”, Jari Murtoperä toteaa.

Luottotappioriski rahoitettujen laskujen osalta siirtyy Vauraudelle, ja asiakas saa tililleen heti koko laskun summan, ei vain osaa siitä.

Ota käyttöön vaivaton laskurahoituspalvelu ja keskity yrityksesi ydinliiketoimintaan

Kun myyt laskusi Vauraudelle

  • siirrät luottotappioriskin ja saat rahat heti
  • optimoit kassavirtasi, ja samalla voit tarjota asiakkaillesi pidempiä maksuaikoja ja lisätä myyntiäsi
  • Vauraus hoitaa kaikkien laskujen valvonnan ja perinnän ilman lisäkustannuksia, myös silloin kun jotain laskua ei voi rahoittaa
  • voit tasoittaa kassavirran kausivaihteluita
  • voit myydä Vauraudelle myös ulkomaalaiset laskut
  • hinnoittelu on läpinäkyvää: saat heti koko laskun summan vähennettynä vain rahoitusprovisiolla ilman piilokuluja
Asiakkaita voi auttaa parhaimmin tarjoamalla ajantasaisia palveluja

Jari Murtoperä korostaa jatkuvan kehityksen merkitystä asiakkuuksien perustana. Vauraus tutkii nykyisten ja uusien palveluiden kehitysmahdollisuuksia auttaakseen entistä laajempaa asiakaskuntaa.

- ”Yritysten toimintaympäristön muuttuessa totutut menettelytavat eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla jos niitä ei kehitetä. Me Vauraudella haluamme tarjota ajantasaisia ja kilpailukykyisiä palveluita, jotka ovat hyödyksi entistä laajemmalle asiakaskunnalle olipa kysymyksessä sitten nykyiset tai uudet asiakkaat. Siksi kehitämme jatkuvasti sekä nykyisiä palveluita että myös uusia mahdollisuuksia pk-yrityskenttää auttaaksemme.”

Laskurahoituspalvelun tarjoajana toimii Vauraus Suomi Oyj:n omistama tytäryhtiö Vauraus Rahoitus Oy. Tutustu Vaurauden laskurahoituspalveluun


Tutussa asiakassuhteessa lainapäätökset syntyvät nopeasti

Yhä useammat yritykset hyödyntävät vaihtoehtoista rahoitusta liiketoiminnassaan. Niille on oma paikkansa erityisesti tilanteissa, joissa lainaa tarvitaan nopeasti. Yrityksen rahoitustarve voi olla kertaluonteinen tai toistuva. Kun rahoitusta tarvitaan, on helppoa ottaa yhteyttä tuttuun yhteyshenkilöön, joka hoitaa lainaprosessin nopeasti maaliin.

Vauraus välittää yrityslainoja 100 000 eurosta alkaen. Yritysten toistuvien rahoitusprosessien määrä on kasvussa.
- ”Lainanottajistamme jo neljännes on yrityksiä, jotka ottavat lainan uudelleen, toisen tai useamman kerran, Vaurauden välittämänä”, kertoo liiketoimintajohtaja Jari Murtoperä.

Lumi Dental hyödyntää joukkorahoitusta kasvun vauhdittamiseen

Suomalainen hammaslaboratoriotuote- ja suojaintoimittaja Lumi Dental Oy on hyödyntänyt Vaurauden välittämää rahoitusta neljä kertaa, joista ensimmäinen vuonna 2017.

- ”Vauraus on mielestäni parhaimmillaan hankkeissa, joissa rahoitusta tarvitaan nopeasti eikä ole käytettävissä aikaa pitkiin prosesseihin ja reaalivakuuksien hankkimiseen”, Lumi Dentalilla Chief Development Officerina toimivan Jukka Kuosmanen kiteyttää. Hän toteaa, että lainan saannin nopeus ja vaivattomuus ovat olennainen osa paketissa, jossa rahan hinta on pankkien tasoa kalliimpi. Tämän päivän toimintaympäristöissä tilanteet muuttuvat nopeasti, ja yritykset saattavat menettää merkittäviä markkinoita. Kassavaikeuksien välttämiseksi sopeutustoimissa tarvitaan rahoitusta nopeasti.

Vaurauden rahoituspalvelua on käytetty pääasiassa kasvun vauhdittamiseen, kuten yritysostoihin.
- ”Ostimme Tallinnasta hammasklinikan. Oletusarvoista poiketen emme saaneet irrotettua koko kauppahintaa kassavirrasta. Vauraus reagoi tilanteeseen nopeasti ja notkeasti.”

Vaihtoehtoista rahoitusta on käytetty kuluvana vuonna myös siltarahoituksena.
- ”Rahoituskierros venyi arvioitua pitemmäksi epävakaan markkinatilanteen vuoksi. Yrityksen kassan vahvistamiseksi päädyimme ottamaan Vaurauden välittämän lyhyen maksuaikataulun lainan, joka maksetaan takaisin rahoituskierroksen valmistuttua.”

Lumi Dental on matkan varrella vertaillut myös muiden vaihtoehtoista rahoitusta tarjoavien yhtiöiden palveluja ja todennut, että eroja löytyy.
- ”Huomasimme, että eri yritysten lainojen ehtojen välillä on suuriakin eroja. Jouduimme toteamaan, että hyvästä luottoluokituksestamme huolimatta palvelu ei välttämättä toiminut odottamallamme tavalla. Prosessi oli vaikea ja kesti erittäin kauan. Testauskierroksen jälkeen palasimme Vaurauden asiakkaaksi.”

Jukka Kuosmasen mielestä Vaurauden asiakkaana oleminen on helppoa.
- ”Meillä on yhteyshenkilö, jonka kanssa toimitaan. Tutulle henkilölle on helppo soittaa. Lainahakemukset on saatu joustavasti maaliin. Prosessin käynnistäminen on helppoa ja se etenee nopeasti.”

Tutun henkilön kanssa on helppoa asioida

Vauraus haluaa tehostaa suomalaisten pk-yritysten yritysrahoitusta. Jari Murtoperä korostaa toimivien prosessien ja sujuvan asioinnin merkitystä:
- ”Toisilleen tuttujen yritysten ja henkilöiden yhteistyö on aina helpompaa. Kun asiakkaalla on oma vakituinen Vaurauden yhteyshenkilö, johon on helppo ottaa yhteyttä, luottoprosessin hoitaminen on vaivatonta ja päätösprosessit ovat nopeita.”


Vauraus tuo markkinoille uuden laskurahoituspalvelun

Vauraus tuo markkinoille uuden suomalaisille yrityksille tarkoitetun laskurahoituspalvelun, joka tehostaa kassavirtaa ja minimoi luottotappioriskit.

Kuluvan vuoden elokuussa lanseerattavan palvelun tarjoajana toimii Vauraus Suomi Oyj:n omistama tytäryhtiö Vauraus Rahoitus Oy. Palvelun käyttö ei edellytä Vaurauden laina-asiakkuutta.

Miten laskurahoituspalvelu toimii?

”Asiakas siirtää kaikki myyntilaskunsa meille. Me rahoitamme kaikki ostokelpoiset laskut. Reskontran hallinta ja perintä siirtyy kaikkien laskujen osalta Vauraudelle. Tämä riippumatta siitä onko lasku rahoitettu vai ei”, kertoo Vaurauden lainoista ja sijoituksista vastaava liiketoimintajohtaja Jari Murtoperä.

Myy laskusi Vauraudelle, siirrä luottotappioriski ja saat rahat heti.

Mitä etuja Vaurauden laskurahoituspalvelu tarjoaa asiakkaille? Eroaako se markkinoilla tällä hetkellä tarjottavista laskurahoituspalveluista?

”Vaurauden laskurahoituspalvelu on nähdäkseni laajempi kuin valtaosa markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevista vastaavista palveluista. Eroamme pääosasta kilpailijoitamme siinä, että asiakas saa siirrettyä luottotappioriskin meille, ja me maksamme laskun summan asiakkaalle heti. Toinen merkittävä asiakashyöty on, että me rahoitamme koko laskun – emme vain osaa siitä.”

Reskontranhallinta ja perintä kaikille laskuille riippumatta siitä, onko
lasku rahoitettu vai ei.

Jari Murtoperän mukaan palvelua ollaan avaamassa pilottiasiakkailla, ja se tulee kaikkien yritysten saataville elo-syyskuussa. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan loppukesästä Vaurauden sivustolla ja some-kanavilla.

Lisätietoja:
Jari Murtoperä - Liiketoimintajohtaja, lainat ja sijoitukset
puh. 050 523 9887

Vauraus Suomi Oyj on maamme johtava yrityslainaa välittävä joukkorahoituspalvelu. Yhdistämme joustavaa rahoitusta tarvitsevat yritykset ja hyvää tuottoa etsivät sijoittajat. Vauraus välittää yrityslainaa 100 000 eurosta alkaen. Edistämme yritysvetoista liiketoimintaa ja paikallista talouskasvua.


Vauraus rahoittajana Vaasan Saunaravintola Meri -hankkeessa

Vaasaan Sisäsataman Terassin yhteyteen avataan kuluvan kesän loppupuolella Saunaravintola Meri. Ravintolan ja terassin nykyiset tilat kattavat yhdessä yli 1000 asiakaspaikkaa ollen koko länsirannikon suurin terassikokonaisuus. Kun toteuttajana on nuori voimakkaasti kasvava yritys, kohteena mittava investointi ja taustalla nopeasti kasvavat kustannukset, hankkeen rahoituksessa tarvitaan kumppani jolta löytyy luottamusta ja nopeaa reagointia.

Sisäsataman Terassi Oy on vuonna 2018 perustettu yritys, joka harjoittaa kesäravintolatoimintaa Vaasan keskustassa sisäsataman rannassa. Muutamassa vuodessa yritys on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa keskeisenä osana Vaasan kesäravintolatarjonnassa laadukkaan ruokansa ja hyvän sijaintinsa ansiosta.

Länsirannikon suurin terassikokonaisuus

Vaurauden myöntämällä rahoituksella voitiin toteuttaa rakennusprojekti, jonka lopputuloksena valmistuu loppukesästä uusi Saunaravintola Meri. Ravintola Mereen tulee 200 ravintolapaikkaa, 500 terassipaikkaa ja 100 saunapaikkaa. Vastaavan tyyppinen ravintola Suomessa on Löyly Helsinki, jossa on 150 ravintolapaikkaa, 300 terassipaikkaa ja 96 saunapaikkaa. Saunaravintola on 2016 järjestetyn suunnittelu -ja laatukilpailun voittaja ja Sisäsataman terassi osti oikeudet hankkeeseen 2020.

Saunaravintola Meren ja Sisäsataman terassin nykyiset tilat kattavat yhdessä yli 1000 asiakaspaikkaa ollen koko länsirannikon suurin terassikokonaisuus. Meren ravintolapaikat ovat käytössä vuoden ympäri, jolloin yrityksen toiminnasta tulee investoinnin myötä ympärivuotista. Ravintola- ja terassitoiminnan lisäksi yrityksen tuleviin liiketoimiin kuuluvat sauna- ja wellness-palvelut sekä kalustovuokraus (hiihto, fatbike jne.).

Toiminta laajenee ja monipuolistuu

Yrityksen pääomistaja on monessa eri yrityksessä kehittäjänä ja osakkaana toiminut sarjayrittäjä Tommi Mäki, joka omistaa yrityksestä 66 %. Kaikkiaan yhtiöllä on 4 osakasta. Yrityksen yhteistyökumppaneihin ja avaintiimiin kuuluu mm. Hans Välimäki, joka vastaa Saunaravintola Meri ravintolan konseptista.

"Nopeus, joustavuus, reagointikyky olivat todella valttia tässä tapauksessa. Siksi Vaurauden kumppanuus on ollut meille tosi iso juttu”, Tommi Mäki kertoo.
Kuva: Tommi Mäki

- ”2018 perustettu Sisäsataman Terassi Oy oli ensimmäinen kohteemme. Sen jälkeen toimintaa on kehitetty ja laajennettu. Teemme jakelutoimintaa erilaisissa tapahtumissa ja korona-aikana aloitimme sähköpotkulautojen vuokraustoiminnan. Yrityksellämme on tällä hetkellä Pohjanmaalaisissa maakunnissa 2000 mobiilisovelluksen kautta vuokrattavaa sähköpotkulautaa. Vaasan Hietasaaren kauniisiin maisemiin avattiin tänä keväänä Beach Club, jossa on vesipuistotoimintaa, suppailua ja kesäravintola”, Tommi Mäki kertoo.

Yrityksen historia ja rahoittajan tarjoamat mahdollisuudet kohtasivat

Saunaravintola Meri on suurin projekti, jossa Tommi on tähän mennessä ollut mukana.

- ”Aikaisemmin kehitystä on tehty tulorahoituksella ja osakkaiden sijoituksilla, mutta tämän hankkeen laajuus edellytti ulkopuolista rahoitusta. Rahoituskumppaniksemme tuli Vauraus.”

Nuorelle, jopa startup-vaiheessa olevalle kasvavalle ja kehittyvälle yritykselle Vaurauden rahoitus sopii erinomaisesti. Erittäin tärkeää oli, että Vauraudelta saatiin päätös nopeasti.

- ”Rakennuskustannukset ovat nousseet hurjasti. Jos hanke olisi viivästynyt, emme olisi saaneet tiettyjä asioita tilattua. Jos olisimme joutuneet tarkastelemaan hankkeen toteutusta uudestaan, kustannukset olisivat saattaneet nousta niin paljon, että toteutus nykyisessä laajuudessa – tai lainkaan – ei olisi ehkä ollut mahdollista. Nopeus, joustavuus, reagointikyky olivat todella valttia tässä tapauksessa. Siksi Vaurauden kumppanuus on ollut meille tosi iso juttu.”

Saunaravintola Meri on yksi ELY-keskuksen REACT-EU -hankkeista. REACT-EU -rahoituksen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että hankkeessa on myös muuta rahoituspohjaa.

- ”Voi olla, että ilman Vaurauden myöntämää rahoitusta REACT-EU -rahoituskaan ei olisi toteutunut.”

Saunaravintola Meri, sisäänkäynti. Kuva: Arkkitehtitoimisto Bäckman & Dunseath

Keskustelu käynnistyi Vaurauden aloitteesta

- ”Vauraus lähestyi minua tiedustellen olisiko kiinnostavia projekteja. Käynnistimme keskustelun Saunaravintola Meren toteutuksesta. Pidin Vaurauden avoimesta tyylistä ja heidän hankettamme kohtaan osoittamasta luottamuksesta.”

Yhteistyökumppania valittaessa arvostus, luottamus, reagointikyky ovat tärkeässä asemassa.

- ”Ne ovat Vauraudella kunnossa. Heillä on hyvä maine, ja olen saanut heistä positiivista palautetta verkostoistani suoraan tai välillisesti Vaurauden kanssa tekemisissä olleilta henkilöiltä.”

Nuori kasvuyritys ei välttämättä saa rahoitusta kaikista tarjolla olevista lähteistä

Tommi Mäen näkemyksen mukaan vaihtoehtoinen rahoitus sopii hyvin varsinkin nuorille nälkäisille kasvuyrityksille.

- ”Kasvuvauhtimme on ollut satoja prosentteja vuodessa, mutta se ei silti takaa meille rahoitusta kaikista lähteistä. Vaihtoehtoinen rahoitus sopii hankkeisiin, jossa on nopea startti ja joissa momentum ratkaisee. Vauraus pystyy lähtemään riskiarvoltaan korkeampiin hankkeisiin, joihin moni perinteisistä rahoituslaitoksista ei lähde. Myös yrityksen nuori tausta saattaa olla niille este.”

Vaurauden rooli hankkeen rahoittajana on tuonut paljon uusia verkostoja.

- ”Hankkeemme on Vaurauden sijoittajien kautta saanut laajaa valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä suoraan potentiaalisen asiakasryhmän keskuudessa.”

Yrittäjä arvostaa ratkaisukeskeisyyttä

Tommi Mäen mukaan rahoitusprosessi oli vuorovaikutteinen ja Vauraus halusi aidosti auttaa ja olla vierellä koko prosessin ajan.

- ”Heidän asiantuntijansa ovat ratkaisukeskeisiä ilman raskasta byrokratiaa. Sitä minä yrittäjänä ja käytännön tekijänä arvostan.

Havainnekuvat: Arkkitehtitoimisto Bäckman & Dunseath


Vaurauden rahoitusratkaisut sopivat Suomen Kaivosaneerauksen tarpeisiin

Maskulainen Suomen Kaivosaneeraus Oy toimii Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan alueella. Yritys keskittyy kuntien ja kaupunkien hulevesiongelmien ratkaisuihin ja toteuttaa vuotovesikorjauksia, betonirengaskaivojen ja viemäreiden tarkistuksia, puhdistuksia ja kaivojen kunnostustöitä. Yrityksen palveluihin kuuluu myös ohipumppaus ja ohipumppauskaluston vuokraus.

Joustava rahoituspalvelu mahdollistaa sujuvan liiketoiminnan

Tehokas liiketoiminta edellyttää säännöllisiä laitehankintoja ja -päivityksiä. Niiden rahoittamiseen tarvitaan joustavia rahoituspalveluita tarjoava kumppani. Suomen Kaivosaneeraus on hyödyntänyt Vaurauden myöntämää rahoitusta jo kahdessa laitehankinnassa. ”Joukkorahoitus on mahdollistanut yrityksemme liiketoiminnan kehittämisen vaivattomasti, ilman aikaa vievää dokumenttien valmistelua ja raskaita vakuuksia”, toimitusjohtaja, yrittäjä Marko Myllyoja kertoo.


Suomen Kaivosaneeraus Oy:n toimitusjohtaja Marko Myllyojan mielestä joukkorahoitus on moderni vaihtoehto, joka sopii hyvin yrityksen kehittämisen tueksi nopeasti vaihtuvissa tilanteissa.

Rahoituksen hakeminen on ollut sujuvaa ja nopeaa. ”Ensimmäisellä rahoituskerralla hankimme viemäreiden sukituslaitteita. Kerroin tuolloin laitetoimittajalle, että kaupat syntyvät mikäli saamme rahoituksen. Rahoitus järjestyi nopeasti, ja pystyimme hankkimaan tarvitsemamme laitteet ripeällä aikataululla.”

Kun palvelu pelaa, asiakkuus jatkuu

Marko Myllyoja arvostaa sitä, että rahoituksen hakeminen on helppoa eikä monia erilaisia lippuja ja lappuja tarvitse toimitella. ”Jos on ollut kysyttävää, olemme aina tavoittaneet Vaurauden yhteyshenkilön nopeasti, mikä on omalta osaltaan nopeuttanut prosessia. Ei ole tarvinnut erikseen varata aikoja tapaamisille tai puheluille.”

Marko Myllyojan mielestä joukkorahoitus on moderni vaihtoehto, joka sopii hyvin yrityksen kehittämisen tueksi nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. ”Rahan hinta on meille sopiva, hakuprosessi on asiakkaalle helppo ja yhteydet toimivat. Mikäli yrityksellemme tulee rahoitustarpeita vielä tulevaisuudessa, otan taas yhteyttä Vaurauden rahoituspalveluihin.”


Vaurauden rahoitus mahdollisti DevNetille nopeat liikkeet kun oli aika toimia

DevNet valitsi joukkorahoituksen osana rahoituksen kokonaispakettia tilanteessa, jossa kasvuliikkeet oli tehtävä rajallisessa aikaikkunassa.

DevNet Oy tarjoaa IT-ratkaisuja yrityksille. Yritys keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen: koodaukseen, IT-tukeen ja konesaleihin. Lisäksi se myy IT-alan laitteita ja komponentteja. Lahdessa toimiva DevNet on perustettu vuonna 2005 ja se työllistää 25 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on ollut kasvussa. Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan ylittävän 5.5 miljoonaa euroa. Hans Govenius, toinen yrityksen kahdesta omistajasta, toimii talousjohtajana sekä vastaa myös ostotoiminnasta ja jossain määrin myös HR:stä. Toinen omistaja on hänen veljensä, joka vastaa liiketoiminnan kehittämisestä ja toimii myös myynnin esimiehenä.

DevNet on hyödyntänyt Vaurauden tarjoamaa rahoitusta yhdessä yrityskaupassa ja nopean kasvun tukena. ”Liikevaihtomme on kasvanut voimakkaasti, käytännössä kaksinkertaistunut, ja olemme tarvinneet tukea kasvun mahdollistamiseen”, talousjohtaja Hans Govenius kertoo.

Joukkorahoitusta hyödynnettiin nopeaan kasvuun

DevNetin kasvuaskelet toteutettiin ostamalla useampia pienempiä yrityksiä. ”Käytännössä hankimme lisää hosting-asiakkaita, ylläpitoasiakkuuksia sekä tiettyjen ohjelmistojen käyttäjiä ja ohjelmistoja. Toteutus tapahtui hybridipaketin avulla, jossa mukana oli sekä joukkorahoitusta tarjoava Vauraus että vakuudellista rahoitusta tarjoava pankki”, Hans Govenius kertoo.

Konesalit ovat merkittävä osa DevNetin liiketoimintaa.

Miksi oltiin valmiita maksamaan joukkorahoituksen korkeampi hinta? ”Vakuudettoman rahoituksen hinta on toki korkeampi, mutta on hyvä muistaa, että se myös mahdollistaa hankkeiden nopeamman läpiviennin tilanteissa, joissa riittäviä vakuuksia ei ole tarjolla”, Hans Govenius perustelee DevNetin valintoja. Hän näkee, että käytäntö on yleistymässä: ”Suomi on jopa hieman poikkeuksellinen maa sikäli, että pankkirahoituksen rooli on edelleen varsin vahva ja vastaavasti sijoittajien rooli rahoittajina on pieni.” DevNetille on ollut tärkeätä saada sijoittajia mukaan vieraan pääoman ehtoisesti. ”Aina olisi ollut mahdollista toiminnan laajentuessa ottaa mukaan sijoittajia oman pääoman ehtoisesti, mikä olisi voinut jopa olla helpompaakin, mutta siihen emme ole halunneet lähteä. Tästä syystä Vauraus on ollut meille sopiva vaihtoehto.”

Ilman joukkorahoitusta olisi pitänyt valita

Olisiko joku hanke jäänyt toteuttamatta ilman Vaurauden myöntämää rahoitusta? ”Kyllä, niin olisi käynyt. Olisimme joutuneet valitsemaan eri yrityskauppojen välillä. Nyt ostimme 6 yritystä, mutta ilman Vaurauden rahoitusta meidän olisi pitänyt jättää niistä yksi tai kaksi ostamatta.” DevNet on tehnyt yritysostot melko lyhyen ajanjakson sisällä, koska on oikeastaan ollut pakko toimia nopeasti. ”Konsolidaatio on ollut nopeaa meidän toimialallamme. Halusimme olla aktiivisia, jotta voisimme hankkia meidän kokonaisuuteemme parhaimmin sopivia palasia. Tällä hetkellähän ostettavaa on tarjolla selvästi vähemmän, mutta ehkä jossain vaiheessa tulevaisuudessa tulee jotakin uutta, jossa haluamme olla mukana.”

Ilman joukkorahoitusta DevNetin olisi pitänyt tyytyä hitaampaan kasvuun.

Kun rahoituspalvelu sujuu, voi itsekin toimia nopeasti

DevNetillä ollaan tyytyväisiä siihen miten Vauraus on lunastanut asiakaslupauksensa. ”Asiat ovat sujuneet aina todella joustavasti ja kätevästi, ja omaan yhteyshenkilöön on helppo olla suoraan yhteydessä.” Hans Goveniuksen mukaan asiat lähtevät etenemään saman tien yhteydenoton jälkeen: ”Vauhtia on, siitä ei asiat jää kiinni. Asiat ovat järjestyneet nopeasti, mikä on loisto juttu!” Tarvittavien dokumenttien toimittaminenkin on tehty asiakkaalle helpoksi. ”Emme joudu tekemään mitään ihmeellisiä materiaaleja. Pärjäämme samoilla materiaaleilla joilla pärjäisimme minkä tahansa pankin tai muun rahoittajan kanssa.”

Rahassa ei ole eroa – toimintamallissa on

Hans Goveniuksen näkemyksen mukaan joukkorahoituksen kautta sijoittajilta tuleva raha on samanlaista rahaa kuin mikä tahansa muukin rahoitus. Olennaista on rahoitettavan hankkeen kannattavuus. ”Käytännössähän kysymys on alustasta, joka tuo yhteen sijoittajat, jotka haluavat lainata rahaa yrityksille hieman paremmalla tuotolla ja ovat valmiita ottamaan vähän enemmän riskiä kuin pankki sekä yritykset, jotka haluavat rahoittaa hankkeitaan sijoittajien tarjoamalla lainarahalla.”


Vaihtoehtoinen rahoitus vauhdittaa NY Groupin kasvua

Autojen tuonti ja myynti on ala, jossa tarvitaan paljon käyttöpääomaa. Liiketoiminnan volyymin kasvattamiseen sitä tarvitaan vielä enemmän. Vaurauden rahoituksen avulla nuori NY Group pystyi ottamaan uuden askeleen kohti kasvua.

Kaksi vuotta sitten perustetun NY Group Ab Oy:n taustalla on intohimo niin liiketoimintaan kuin moottoriurheiluun. Yhtiön pääasiallisena liiketoimintana on keväällä 2020 startannut NY Cars -autoliike, joka myy klassikko- ja premium-autoja. Perustaja-omistajat August Strandberg ja Christoffer Sirén ovat alle 30-vuotiaita yrittäjiä. Mukana toiminnassa on ollut alusta asti myös Augustin ystävä Herman Fleen, joka myy autoja NY Carsin lukuun provisiolla.

Yhteistyö toimii hyvin: ystävysten ja liiketoimintakumppanien osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet sopivat hyvin yhteen.  Myös liiketoiminnan suunta on oikea: liikevaihto on kasvanut ensimmäisen tilivuoden 1,8 miljoonasta eurosta toisen tilivuoden noin 2,2 miljoonaan euroon.

Sijainti ei ole ongelma Uusikaarlepyyssä toimivalle autoliikkeelle. Asiakkaita on kaikkialta Suomesta, suurin osa pääkaupunkiseudulta - jonkun verran myös Suomen ulkopuolelta. Kiinnostavan tuotteen vuoksi ollaan valmiita liikkumaan pitkiäkin matkoja.

NY Carsin liikeidea alkoi kypsyä August Strandebergin mielessä jo opiskeluaikana. Ajatuksissa pyörivät ideat ja visiot, ja liiketoimintalaskelmatkin olivat siinä vaiheessa, että yrityksen olisi voinut pyöräyttää käyntiin jo tuolloin. Opiskelut ja työ pankkialalla vaativat kuitenkin oman aikansa. Opintojen valmistuttua ja pankkityön päätyttyä suunnitelmat nostettiin uudelleen pöydälle, ja tarkentavan pohdinnan jälkeen liiketoiminta käynnistettiin.

Suurin osa NY Carsin myymistä autoista tuodaan Ruotsista ja Saksasta, mutta niitä ostetaan myyntiin myös Suomesta. Merkittävä osa niistä on premium-klassikkoja ja urheiluautoja, joista NY Groupin nuoret yrittäjät itsekin ovat kiinnostuneita.

Kasvun avaimet Vauraudelta

NY Group on kasvanut hallitusti. ”Strategiamme mukaan pidämme varaston suhteellisen pienenä ja omassa varastossamme pidämme mieluimmin vain autoja, joiden arvo säilyy hyvin”, August kertoo. Nuoressa autoalan yrityksessä maltillinenkin kasvu edellyttää merkittävää käyttöpääoman panostusta. ”Vaurauden myöntämä rahoitus mahdollisti yrityksemme seuraavan askeleen kohti kasvua.”

Ratkaisu löytyi pankin vinkistä

Miten pankissa uraa tehnyt August päätyi neuvottelemaan vaihtoehtoista rahoitusta tarjoavan Vaurauden kanssa? ”Itse asiassa pankkimme yhteyshenkilö vinkkasi meille vaihtoehtoisen rahoituksen mahdollisuudesta. Otin yhteyttä Vaurauden Ville Urpilaiseen, ja siitä jatkoimme suunnittelua yhdessä hänen kanssaan. Prosessi oli helppo ja nopea - olen kyllä tyytyväinen asioiden hoitoon ja lopputulokseen.”

Pankin näkökulmasta autoalalla toimivan yrityksen käyttöpääoman rahoitus ei välttämättä ole houkutteleva hanke. Merkittävä osuus taseesta on autoja, mikä ei ole pankille paras mahdollinen lainan vakuus. ”Meille Vaurauden rahoitus oli kyllä hyvä vaihtoehto: pystyimme kasvattamaan käyttöpääomaa ja ottamaan askelen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Tilanne olisi ollut huomattavasti haastavampi ilman tätä mahdollisuutta.”

Ratkaisevaa on liiketoiminnan kannattavuus – ei pääoman hinta

Vaihtoehtoista rahoitusta kuulee toisinaan kyseenalaistettavan rahoituksen hinnan vuoksi. August toteaa, että tokihan se on kannattava vaihtoehto jos rahoituksen avulla pystyy ansaitsemaan enemmän kuin mitä rahoituksen hinta on ja jos yrityksen maksuvalmius on riittävä. ”Sanoisin, että Vaurauden hinnoittelu on kokolailla samassa linjassa kuin mitä tuottoa yrityksen omistajatkin haluavat omista sijoitetuista rahoistaan.”

”Minun mielestäni vaihtoehtoinen rahoitus on tutustumisen arvoinen vaihtoehto. Ehdot ovat hyvin selkeät. Niihin ei ole piilotettu yllätyksiä, ja asiakas itse päättää soveltuuko tämä rahoitusmuoto hänen liiketoimintaansa ja onko rahoitus hänen yrityksensä näkökulmasta kannattava.”

Otsikkokuvassa vasemmalta: Herman Fleen, automyynti - August Strandberg, automyynti ja omistaja - Christoffer Sirén, toimisto ja omistaja - Jakob Karf, konsultti

Tutustu NY Carsiin täällä