Asiakasvarojen hallinnointi

Vauraus Suomi Oyj, asiakasvarojen hallinnointi

Asiakasvarat ovat Vauraus Suomi Oyj:n (“Yhtiö” tai “Vauraus”) asiakkaiden varoja, joita säilytetään asiakasvaratilillä/-tileillä. Vauraus Suomi Oyj:n omat varat ja asiakkaiden asiakasvarat ovat aina eriytetty toisistaan.

Asiakasvaratiliä / -tilejä hallinnoi Vaurauden henkilökunnasta tehtävään osoitetut henkilöt. Käyttöoikeudet ovat vain henkilöillä, jotka tarvitsevat sen työtehtäviensä hoitamiseen ja kyseisiin asiakaspalvelutehtäviin. Tilien käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia ja ne myöntää Yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja hallituksen valtuutuksella. Asiakkaiden varoja ja niiden muutoksia voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata sekä kokonaisuutena että erikseen kunkin asiakkaan osalta. Asiakas pystyy omalle asiakastililleen kirjautuneena aina seuraamaan omiin varoihinsa liittyviä asioita, ajantasaisesti.

Rahavarat ovat sijoittajien Vaurauden asiakasvaratilille/-tileille siirtämiä varoja, joista on tarkoitus tehdä sijoituksia tarjolla oleviin sijoituskohteisiin. Varoja ovat myös sijoituskohteista saadut lainanlyhennykset ja korkotuotot sekä muut mahdolliset maksut. Vauraus hallinnoi asiakasvaratilejä asiakkaiden lukuun ja valtuuttamana. Asiakasvaratili voi olla julkisen valvonnan alaisessa suomalaisessa talletuspankissa tai muussa valtiossa toimiluvan saaneessa luottolaitoksessa, jolla on oikeus vastaanottaa talletuksia Suomessa.

Sekä pankeissa (asiakasvaratilit) että Yhtiön kirjanpidossa Vauraus Suomi Oyj:n varat ja asiakasvarat on aina eriytetty toisistaan irrallisiksi kokonaisuuksiksi. Asiakas- ja tapahtumakohtainen asiakasvarojen ohjaus ja jako tapahtuu puolestaan Vaurauden ylläpitämässä järjestelmässä. Asiakasvarojen käsittelyä ja erillisyyttä valvoo Yhtiön tilintarkastaja. Lisäksi Yhtiön toimiva johto ja hallitus huolehtivat siitä, että Yhtiön käytännöt ja asiakasvarojen hallinta on aina organisoitu huolellisuuden ja varovaisuuden periaatteita noudattaen, ottaen huomioon myös Yhtiön ja pankin/pankkien välillä tapahtuvien rahasiirtojen suojauksen ja varmennuksen tarpeet ja toteutumisen.

Asiakkaat (sijoittajat ja lainanottajat) tunnistautuvat Vauraus-palvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan.  Ennen varojen nostoa omalta asiakastililtään, asiakkaan on kirjauduttava palveluun omalla käyttäjätunnuksellaan, ja salasanallaan tai pankkitunnuksillaan.