Vauraus Suomen 50M€-juhlatilaisuudet

 

Vauraus Suomen kautta välitetty pk-yritysten rahoitus ylitti 50 miljoonaa euroa syyskuussa 2016. Marraskuulle tultaessa summa on jo kasvanut lähes 57 miljoonaan euroon, ja tällä summalla on rahoitettu yli 600 yritystä liiketoiminnan erilaisissa vaiheissa, käyttöpääoman tarpeesta laajentumiseen ja yritysostoihin. Yrittäjien keskuudessa vakuudeton yrityslaina on otettu vastaan tervetulleena täydentävänä ratkaisuna muiden rahoitusmuotojen rinnalle. Näiden miljoonien ja niillä tuetun suomalaisen liiketoiminnan kunniaksi Vauraus Suomi järjesti lokakuussa asiakkailleen juhlat Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Juhlia vietettiin rennoissa tunnelmissa ja niissä kuultiin puheenvuoroja yrityselämän eri tekijöiltä, muun muassa Anne Kukkohovilta, Pasi Holmilta, Eero Lehdeltä ja Petri Maliselta.

 

Helsingissä puheen piti yrittäjä ja poliitikko Eero Lehti, joka pureutui omassa puheenvuorossaan yrittäjien rahoitusmahdollisuuksiin. Lehti korosti puheessaan nuorta yrittäjyyttä ja kannusti yrittämisen aloittamiseen jo nuorena. Hänen mukaansa yrittämisen vaikeus korostuu Suomessa, jossa epäonnistumisesta on perinteisesti rangaistu kovalla kädellä. Lehti kiittää yrittäjiä, jotka omaavat tahdonvoiman ja periksiantamattomuuden jatkaa yrittämistä vaikeuksista huolimatta – sitkeyttä tarvitaan aina. Vauraus tuo omalta osaltaan helpotusta tähän ongelmaan tarjoamalla mahdollisuuden vakuudettomalle yritysrahoitukselle. Omassa puheessaan Kukkohovi kertoi törmänneensä yrittäjänä moniin Lehden mainitsemiin asioihin. Silti juuri sitkeällä yrittämisellä ja Vauraudelta saadun rahoituksen avulla Kukkohovin Supermood-sarja on päässyt jo myös kansainväliseen levitykseen

 

Turun tilaisuudessa puheenvuoron käytti Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm. Hänen puheensa aiheena oli yritysverotus, investoinnit ja kasvu. Holm esitteli Taloustutkimuksen teettämää tutkimusta, jossa vastaajina olleet yritykset edustavat vahvasti Suomen teknologiateollisuutta. Vastaajayrityksistä suurin osa toimii kone- ja metalliteollisuudessa sekä elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. Tutkimuksen mukaan voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä. Yhteisövero osingonjakohetkellä nousi pörssiyhtiöiden kohdalla mieluisammaksi valinnaksi yritysverojärjestelmää koskevissa muutosjärjestelmissä. Toiseksi suosituimmaksi verotusmalliksi nousi Viron yritysveromalli, jossa ideana on korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto. Mikäli Viron malli toteutettaisiin Suomessa nostamatta nykyistä 20 prosentin verokantaa, välitön vaikutus yhteisöverokertymään olisi 1 500–2 500 miljoonaa euroa.

 

Holm nosti lisäksi puheessaan esille Suomen tavara- ja palveluviennin heikon tilanteen, joka on polkenut paikallaan jo viiden vuoden ajan. Holmin mukaan yritysten pääomia häviää nopeammin kuin uutta ehditään investoimaan. Samasta aiheesta toiselta kantilta oli Tampereella puhumassa Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen, joka kertoi tarkemmin pk-yritysten rahoituksesta. Pk-yritysbarometrin mukaan ulkoista rahoitusta hakeneista yrityksistä suurin osa on teollisuuden, rakentamisen ja kaupan aloilla. Kaikista yrityksistä rahoitusta on jättänyt hakematta tai saamatta 30 prosenttia yrityksistä liian kireiden vaatimusten ja 24 prosenttia rahoituksen huonon yleisen saatavuuden vuoksi. Malinen kiitti Vaurautta siitä, että yrityksille tuodaan lisää uusia rahoitusmahdollisuuksia. Kasvuhakuisista yrityksistä jopa 60 prosenttia aikookin hankkia ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana (Osaamisintensiiviset palvelut KIBS, 2016).

 

Malinen päätti puheenvuoronsa toteamalla yrittäjyyden luovan työtä Suomeen. Tämä on myös Vauraus Suomen tavoite liiketoiminnassaan. Vauraus haluaa tarjoaa yrittäjille kanavan kipeästi tarvittuihin pääomavirtoihin, ja sijoittajille sijoituskohteen, jolla on maamme talouskasvulle aidosti merkitystä. Suomalaiset haluavat tukea suomalaista yrittäjyyttä ja kasvua!

 

Lue lisää kokemuksia tai blogimerkintöjä