Uudet rahoitusmuodot hyvä vaihtoehto yrityskaupoissa

 

Sähköhovi Oy huoltaa bensa-asemien ja huoltamoiden automaatteja ja mittareita sekä tekee uusien jakeluasemien sähköistystä. Yritys on juuri äskettäin siirtynyt uuteen omistukseen. Sähköhovi Oy:n uutena operatiivisena vastaavana toimiva Mikael Laine oli aloitteellisessa roolissa omistajanvaihdoksen ideoinnissa ja yrityskaupan vaatiman rahoituksen hankkimisessa.

– Tunsin Sähköhovi Oy:n edellisen omistajan ja tiesin, että yritys saattaisi olla myynnissä yrittäjien eläköitymisen takia. Tiedustelin asiaa omistajalta ja ajatus yrityksen omistajanvaihdoksesta alkoi edetä, Mikael Laine kertoo.

Sähköhovi Oy:n omistajat olivat jo ennen Laineen tiedustelua ottaneet yhteyttä Suomen Yrityskaupat Oy:n aluejohtaja Asko Viréniin ja pyytäneet apua mahdollisen ostajan löytämiseksi. Virénin toimenkuvaan kuuluu auttaa yrittäjiä yritysjärjestelyjen, omistajanvaihdosten ja sukupolvenvaihdosten käytännön järjestelyissä.

– Kun mahdollinen myyjä, tässä tapauksessa siis Sähköhovi Oy, ottaa meihin yhteyttä, teemme ensin yhdessä pika-analyysin siitä, onko yrityksessä myyntipotentiaalia ja löytyykö meille yhteinen käsitys myyntihinnasta. Näin saamme selville ovatko elementit onnistumiselle olemassa ennen kuin myyjän tarvitsee edes sitoutua mihinkään, muutaman omistajanvaihdoksen omissa yrityksissäänkin läpi vienyt Virén selventää prosessin alkua.

– Jos yhteinen näkemys löytyy, teemme myyjän kanssa toimeksiantosopimuksen. Sen jälkeen teemme myytävästä yrityksestä myyntiesitteen, johon keräämme myytävästä yrityksestä kaikki yrityskaupan kannalta tarvittavat tiedot kuten taloustiedot, tiedot asiakkaista, tiedot liiketiloista, tiedot liiketoiminnan luonteesta ja niin edelleen. Teemme myös arvonmäärityksen yritykselle, Virén kertoo.

Kun yrityksen tiedot on dokumentoitu ja tarkastettu, yritys vapautetaan myyntiin. Yrityksen tiedot tulevat julki eri kauppapaikoille niin, että yritystä ei voi nimeltä tunnistaa annetuista tiedoista. Kiinnostuneet ostajaehdokkaat saavat nähdä tarkemmat tiedot myytävästä yrityksestä sitoutumalla salassapitosopimukseen.

Mikael Laine vinkkasi potentiaalisesta yrityksestä tuttavalleen Mikael Stenvallille. Stenvall näki Suomen Yrityskaupat Oy:n tekemät dokumentit myytävästä yrityksestä ja yhteinen sävel myyjän ja ostajan välille löytyi.

Suomen Yrityskaupat Oy alkoi järjestää yrityskaupan toteutusta käytännössä. Lopputulemana Mikael Stenvallin yritys Cerro Oy osti osakekauppana Sähköhovi Oy:n sen edellisiltä omistajilta.

Joukkorahoitus vai reaalivakuudet?

Kun ostaja ja myyjä saivat yrityskaupan sovittua, ostajan piti järjestää kaupan rahoitus. Uusi omistaja maksoi osakkeiden kauppahinnan suurimmaksi osaksi omalla pääomallaan, mutta kauppaa varten tarvittiin myös jonkin verran ulkopuolista rahoitusta. Mikael Laine mietti vaihtoehtoja yhdessä yritystä ostavan Stenvallin kanssa.

– Vertailimme eri rahoitustarjouksia ja Vauraus Suomi Oy oli mukana yhtenä tarjoajana, koska yhtiö oli meille molemmille entuudestaan tuttu. Pankkien rahoitus on nykyään jäykkää ja vaatimuksena on lähes aina myös reaalivakuudet. Päätimme, että jos Vaurauden tarjoaman lainan hinta on kohtuullinen, se valitaan, koska reaalivakuuksia emme edes halunneet antaa, Laine muistelee.

Asko Virén tietää onnistuneen arvonmäärityksen ja toimivan rahoituksen merkityksen yrityskauppojen onnistumiselle.

– Yrityskaupoissa lähtökohtamme on aina se, että yrityksen liiketoiminta maksaa kauppahinnan aikanaan takaisin. Yrityksen arvonmääritys perustuu yrityksen tuottoarvoon. Jo yrityksen myyntiarvoa laskiessa ja yrityksen tietoja dokumentoidessa tarkoituksena on laskelmilla osoittaa rahoittajalle, että kyseistä yrityskauppaa kannattaa rahoittaa. Arvioimme yrityksen myyntihinnan sellaiseksi, että myös yrityskaupan rahoitus on kannattavaa, Virén kertoo.

Virén ei allekirjoita väitettä siitä, että rahoitus olisi nykypäivänä este yrityskauppojen syntymiselle.

– Kun yritys on myyntiä varten hinnoiteltu oikein, hyvä yrityskauppa löytää kyllä aina rahoitusta. Ongelmia muodostuu yleensä silloin, kun ostajan reaalivakuudet eivät riitä yrityksen tuottoarvoa vastaavan, myyntihinnan maksamiseen tarvittavan lainan saamiseen. Tällaisissa tapauksissa esimerkiksi Vaurauden joukkorahoituksella tarjoama vakuudeton laina on hyvä vaihtoehto.

– Vaikka toimeksiantomme tulee myyjältä, konsultoimme todella usein myös ostajaa rahoituksen järjestämisessä. Monesti yrityskauppakonsultin rooli on niin sanotusti tuoda kaikki osapuolet eli myyjä, ostaja, pankit ja muut rahoituslaitokset samaan pöytään, jotta voimme yhdessä miettiä, miten myös rahoitus saadaan järjestettyä ja siten yrityskauppa toteutettua, Virén päättää.

 

Lue lisää kokemuksia tai blogimerkintöjä