Rekisterinpitäjä

Vauraus Suomi Oyj
Y-tunnus: 2440326-9
Osoite: Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki Puhelin: 020 33 22 33
Sähköposti: info@vauraus.fi

Rekisterin nimi

Vauraus Suomi Oyj:n työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vauraus Suomi Oyj:n rekrytointiprosessin toteuttaminen.
Rekrytoinnilla viitataan tässä rekisteriselosteessa sekä potentiaalisiin työntekijöihin että potentiaalisiin asiamiehiin.

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

  • Hakijoiden tietojen analysointi

  • Yhteydenpito hakijoihin

Rekisterin tietosisältö

Vauraus Suomi Oyj voi kerätä ja säilyttää rekisterissään seuraavanlaisia tietoja:

  • henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot

  • oikeushenkilön nimi, y-tunnus ja yhteystiedot

  • hakemus ja muu hakijan Vauraudelle itse lähettämä aineisto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin aineisto säilytetään sähköisesti yhden vuoden ajan niiden vastaanottamisesta.

Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään vastaavasti, asianmukaisesti suojatussa, käyttäjän tunnistautumisen vaativassa tietojärjestelmässä enintään vuoden ajan.
Rekisterin käyttöön on oikeus vain niillä henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot. Tiedot on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoliikenne on asianmukaisesti salattua.

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut, häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@vauraus.fi tai Vauraus Suomi Oyj, Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki.
Pyyntö voidaan myös osoittaa suoraan kenelle tahansa yhtiöön johtoon kuuluvalle henkilölle.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Vauraus korjaa esitetyn virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn ja kieltoon liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Vauraus Suomi Oyj:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja muita kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia varten.

IP-osoitteet ja evästeet (cookie) ovat tunnistetietoja, jonka verkkopalvelu lähettää tietokoneelle ja jonka avulla käyttäjä on tunnistettavissa.
Vauraus Suomi Oyj tekee seurantaa ja käyttää evästeitä mm. markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin. Vauraus saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa 
että Vaurauden yhteistyökumppani voi tukea Vaurautta esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.
Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia ja estää evästeitä tai saada tietoa evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Mikäli kaikki evästeet estetään, saattaa Vaurauden palvelu lakata toimimasta kokonaan tai osittain.

Muutokset

Vauraus Suomi Oyj voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Ajantasainen rekisteriseloste on saatavilla Vauraus Suomi Oyj:n hallinnoimilla internet- sivuilla.