Mitä asiakkaamme ajattelevat Vauraudesta?

 

Vaurauden Helsingin toimistolla on päässyt jo reilun puolen vuoden ajan osallistumaan asiakaspalautekyselyyn, jossa sijoittajat saavat antaa mielipiteensä Vaurauden toiminnasta sekä tyytyväisyydestään sijoituksiinsa. Tammikuun aikana kyselyyn vastanneista henkilöistä noin 80 prosenttia oli miehiä ja 20 prosenttia naisia. Vastanneet asiakkaat työskentelivät muun muassa kaupan, ICT:n ja perusteollisuuden toimialoilla.

 

Kyselyyn vastanneista 80 prosentilla oli sijoituksia myös muualla kuin Vauraudella, keskimäärin yli kahdessa eri sijoitusluokassa. Kysyttäessä ”miksi valitsit Vaurauden”, suurimmiksi syiksi nousivat hyvä korkotuotto, mahdollisuus sijoittaa suoraan suomalaisiin pk-yrityksiin sekä osakemarkkinoista riippumaton korkotuotto. Vaurauden palvelussa erityisen tyytyväisiä oltiin helppouteen, tuottoon sekä yhteydenpitoon.

Lue lisää kokemuksia tai blogimerkintöjä