Joukkorahoituksen suosio kasvussa – Vaurauden markkinaosuus: 74,3%

 

Lainamuotoinen joukkorahoitus kasvoi Suomessa vuodessa 92 prosenttia, ollen vuonna 2016 yhteensä vajaat 40 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti myös sijoitusmuotoinen joukkorahoitus kasvatti suosiotaan jopa 184 prosenttia, yltäen vuonna 2016 yhteensä n. 41,3 miljoonaan euroon. Kuluneella periodilla myös vertaislainaus on kasvanut jo yli 100 prosenttia (v. 2016 n. 71,3 M€) ja hyödykemuotoinen joukkorahoitus reilut 30 prosenttia (v. 2016 n. 0,85 M€).

 

Kaiken kaikkiaan joukkorahoitusmarkkinoiden koko oli Suomessa vuonna 2015 n. 70,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 jo 153 miljoonaa euroa. Edellä mainitut luvut selviävät Valtiovarainministeriön teettämistä kyselytutkimuksista ja vuoden 2016 juuri saaduista alustavista arvioista. Vaurauden osuus Suomessa pk-yrityksiä tukevan lainamuotoisen joukkorahoituksen määrästä oli myös vuonna 2016 markkinoilla erittäin merkittävä: Vaurauden välittämä yhteissumma oli n. 30.000.000 €, mikä on huikeat 74,3% koko maan vastaavasta luvusta.

 

Syyskuussa 2016 voimaan tullut joukkorahoituslaki on edesauttanut selkeyttämään alan normeja, ja tuonut osaltaan täsmennystä joukkorahoituslain säännöksiin kasvattaen sekä sijoittajien että lainanottajien luottamusta markkinaan. Valtiovarainministeriö odottaa joukkorahoitusmarkkinan kasvun jatkuvan selkeänä tulevaisuudessakin. 

 

Vauraus on kasvavan asiakaskuntansa kanssa mukana kasvattamassa alaa Suomessa ja tuomassa sijoittajille ja yrityksille tietoutta alan aikaansaamista kansantaloudellisista hyödyistä. 1.1.2017 mennessä Vauraus on välittänyt historiansa aikana jo lähes 63 miljoonaa euroa yrityslainaa. Tavoitteemme on jatkaa suomalaisen liike-elämän ja talouskasvun tukemista ja olla alan suurin toimija ja pioneeri jatkossakin.

 

Lue lisää kokemuksia tai blogimerkintöjä