Asiaa luottotappioiden vähentamisestä

 

Edilex uutisoi 18.1.2017 keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta, jossa yksityishenkilön vertaislainapalvelun kautta tekemän sijoituksen kohteena olevia velkakirjoja pidettiin arvopapereina. Hakija sai näin oikeuden vähentää velkakirjojen luovutuksista mahdollisesti aiheutuvat luovutustappiot verotuksessa.

 

Hakijana ollut yksityishenkilö sijoitti internetissä toimivan sähköisen markkinapaikan kautta lainanhakijoiden velkakirjamuotoisiin lainoihin. Palvelussa hakija pystyi valitsemaan haluamansa riski- ja tuottotason ja näin asettamiensa sijoitussääntöjen perusteella hajauttamaan sijoituksensa useiden velallisten velkapääomiin.

 

Tämän tyyppinen verkossa tapahtuva sijoitustoiminta on verraten uusi ilmiö. Kun otettiin huomioon toiminnan luonne sijoitusmuotona, hakijan vertaislainapalvelun kautta tekemän sijoituksen kohteena olevia velkakirjoja pidettiin tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuina arvopapereina. Edellä toden perusteella keskusverolautakunta katsoi, että hakijalla oli oikeus vähentää velkakirjojen luovutuksista mahdollisesti aiheutuvat luovutustappiot. Tappion ja menetyksen vähennyskelpoisuuden kannalta ei ollut merkitystä sijoituksen suuruudella, velallisten oikeudellisella muodolla tai sillä, tekikö sijoituksen hakija itse tai sijoituspalveluyhtiö hänen valtuuttamanaan. Ennakkoratkaisu on voimassa vuosina 2016–2018 ja antaa näin suuntaviivoja myös Vaurauden Yrityslainat-palvelua käyttäville sijoittajille.

 

Lähde: https://www.edilex.fi/uutiset/50993

 

 

Lue lisää kokemuksia tai blogimerkintöjä