Finanssivalvonta on rekisteröinyt Vauraus Suomi Oyj:n joukkorahoituksen välittäjäksi

19.12.2017

Finanssivalvonta merkitsee joukkorahoituslain 2 luvun 6 §:n nojalla Vauraus Suomi Oyj:n rekisteröidyksi joukkorahoituksen välittäjäksi ylläpitämäänsä joukkorahoituslain 5 §:n mukaiseen julkiseen rekisteriin. Vauraus Suomi Oyj välittää lainamuotoista joukkorahoitusta ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.